“Klimaatakkoord kan nog dit jaar in werking treden”

© Photo News

Het klimaatakkoord dat in Parijs is vastgelegd, kan volgens secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon nog dit jaar van kracht worden.

“Ik ben ervan overtuigd dat wanneer mijn ambtstermijn is verstreken, het akkoord van kracht zal zijn gegaan”, zei Ban in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Op het einde van het jaar loopt zijn VN-mandaat ten einde.

Het akkoord wordt van kracht wanneer minstens 55 landen die samen minstens 55 procent van de wereldwijde broeikasgassen uitstoten, het hebben geratificeerd. Dat doel is bijna bereikt: er moet nog 7,5 procent worden gevonden.

In Parijs kwamen bijna tweehonderd landen in december overeen om de uitstoot wereldwijd te beperken om de gemiddelde stijging van de temperatuur ten opzichte van het pre-industriële tijdperk beneden de twee graden te houden.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten