“BNP Paribas Fortis verhoogt tarieven”

© Photo News

BNP Paribas Fortis zou van plan zijn om de tarieven te verhogen en tientallen kantoren te sluiten en andere vestigingen te verzelfstandigen. Dat werd vernomen in vakbondskringen.

tg, wver

De banksector heeft het moeilijk, door de lage rente en de hoge kosten staan de marges erg onder druk. Dat was ook de boodschap die de bonden donderdag en vrijdag te horen kregen, bevestigt Luc Broos van LBC. “Maar we zijn toch opgelucht over wat we hebben gehoord”, klinkt het, verwijzend naar het mogelijk onheil dat bij ING bank te verwachten valt.

Om de winst veilig te stellen, zou BNP Paribas Fortis de inkomsten willen optrekken, verschillende diensten en producten zullen dus duurder worden. BNP Paribas Fortis zou naar verluidt geen extra ontslagronde aankondigen, bovenop de reeds aangekondigde ontslagen. De bank zal het aantal aanwervingen wel halveren.

Sluiting kantoren?

Volgens bronnen bij de vakbond zou er ook gesnoeid worden in het kantorennetwerk: in 2017 zouden dertig tot veertig filialen de deuren moeten sluiten. Dat wordt ontkend bij de bank. “Aan het aantal kantoren zou niet worden geraakt”, klinkt het. “Recentelijk werden al afspraken gemaakt over een verdere verzelfstandiging van het kantorennet, maar mét garanties voor het personeel.”

De directie van de Belgische bank BNP Paribas Fortis is bereid om tot eind 2018 geen naakte ontslagen door te voeren: de ongeveer 14.000 personeelsleden zouden een werkzekerheidsgarantie krijgen. In ruil vraagt ze aan de vakbonden een aantal toegevingen.

Lonen omlaag

Zo wil men sleutelen aan de barema’s. “Sommige oudere werknemers verdienen veel, dat is historisch zo gegroeid. Aan de andere kant liggen de lonen van de jongere werknemers relatief laag, en wil men dat compenseren”, luidt het.

Ook aan de openingsuren wil men verder sleutelen. Maar volgens Waterschoot zal dat waarschijnlijk beperkt blijven. “In kantoren waar men de openingsuren al gewijzigd heeft, merkt men dat de impact op het bezoekersaantal ook beperkt is gebleven. Hier en daar wordt er nu bijgestuurd”.

“Met de natuurlijke afvloeiingen kan men al heel wat besparen”, stelt Marc Waterschoot van ACLVB. Wél is men van plan om minder aanwervingen te doen dan oorspronkelijk gepland. Volgend jaar zo’n 250 à 300, in plaats van het voorziene dubbele. Een akkoord is er nog niet, de volgende weken starten de onderhandelingen over een nieuwe cao.

© REUTERS

ING

De voorbije weken circuleerden er ook heel wat geruchten over een zware herstructurering bij concurrent ING. De van oorsprong Nederlandse bank heeft voor maandagochtend een bijzondere ondernemingsraad gepland. Over de verschillende divisies in Europa zouden er duizenden banen verdwijnen. Daarbij zouden ook plannen worden ontvouwd om het concern centraler aan te sturen en processen te harmoniseren.

In België zou een groot deel van het netwerk worden verzelfstandigd, samen met een fusie van Record Bank, maar bevestiging hiervan is er nog niet. ING telt in België momenteel nog 8.131 voltijdse banen. Mogelijk verdwijnt een deel van die jobs via collectief ontslag en verschuift een deel van het personeel naar het -goedkopere- zelfstandigennetwerk.

Anorexia

Intussen neemt de kritiek op de besparingswoede in de sector toe. “Het lijkt wel of in de financiële industrie de anorexia nervosa is toegeslagen. Alles draait alleen nog om kostenbesparing voor een hogere winst, ten koste van de mensen. We zien het ondernemerschap uit de banken verdwijnen en de boekhoudersmentaliteit toenemen”, zegt Gerard Van Hees van de Nederlandse vakbond FNV.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten