“Electrabel gaat problematisch om met vertrouwelijke documenten”

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Uit een audit blijkt dat er heel wat problemen zijn met de manier waarop Electrabel omgaat met de beveiliging van haar geklasseerde vertrouwelijke - of ook wel geheime - documenten. Oppositiepartijen Groen en Ecolo willen de zaak onderzoeken in het parlement, maar volgens Elactrabel zelf werden al de nodige maatregelen genomen.

De resultaten van de audit werden overgemaakt aan de operator op 4 juni met het oog op een controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het rapport gaat over de vijf eenheden verantwoordelijk voor de nucleaire sector: Nuclear Corporate Production, Corporate Security, Electrabel Corporate Nuclear Safety Department (ECNSD) en de sites van Doel en Tihange.

Niet minder dan 26 non-conformiteiten (major non conformity) kwamen daarbij aan het licht. “We kunnen daaruit besluiten dat het beheer van die documenten, waarvan de behandeling wettelijk is vastgelegd, met uitzondering van ECNSD, niet voldoet aan die wetgeving en dat gepaste acties noodzakelijk zijn”, besluit de audit.

De mankementen variëren van site tot site. Bij de opvallendste is een probleem met de onderaannemers in Doel. Een firma beschikt er over alle nieuwe ‘Site Security’ plannen, buiten medeweten van Electrabel.

Probleem met identificatie

Het rapport legt ook bloot dat materiaal in de lokalen met beperkte toegang, waar de geheime documenten bewaard worden, onvolledig is. Zo is er bijvoorbeeld geen versnipperaar, pc of printer. Ook worden niet systematisch de toegangscodes voor lokalen en brandkasten aangepast in het geval van wissel van personeel.

Daarnaast weten in verschillende gevallen de veiligheidsmedewerkers niet hoe ze bepaalde documenten moeten vernietigen. In twee eenheden zijn er geen fiches waarmee de vertrouwelijke documenten getraceerd kunnen worden. Bepaalde documenten zijn daardoor fout geregistreerd of hebben niet de melding ‘vertrouwelijk’ op elke bladzijde staan.

Uit het rapport blijkt voorts dat er een probleem is met de identificatie van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende veiligheidstaken binnen de Nucleaire Corporate Production. ”De rollen en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk en niet toegewezen sinds de aanpassing van de organisatie.”

“Nodige maatregelen genomen”

Electrabel bevestigt dat er in 2014-2015 een audit is uitgevoerd om het beheer van interne documenten te verbeteren. Het bedrijf benadrukt dat de maatregelen die in de audit naar voren werden geschoven, “een voor een werden genomen in het daaropvolgende jaar”.

“Electrabel betreurt dat partiële informatie die uit de context werd gerukt, de ernst en de professionaliteit van zijn ploegen kan bezoedelen”, reageert het bedrijf nadat de oppositiepartijen Ecolo en Groen met de audit naar buiten waren gekomen.

Ecolo vraagt een hoorzitting in de bevoegde Kamercommissie met de auteur van de audit en met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

  • VOOR ABONNEES
    Meest