Adviesraad hekelt “ondoordachte en botte besparingstechniek” in welzijn

© BELGA

© BELGA

De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG), die de Vlaamse regering adviseert over het welzijnsbeleid, is “bijzonder ontstemd” over het feit dat de werkingsmiddelen in de Vlaamse welzijnssector opnieuw niet worden geïndexeerd. De adviesraad spreekt van een “ondoordachte en botte besparingstechniek” met mogelijk negatieve gevolgen voor zorggebruikers, het personeel in de zorg en de financiële leefbaarheid van de zorgorganisaties.

De Vlaamse regering investeert volgend jaar wel extra in welzijn. Zo is er voor 132 miljoen euro aan nieuw beleid voorzien. Het grootste deel van dat bedrag, meer bepaald 117,5 miljoen euro, gaat naar de sector van personen met een handicap. In totaal groeit het budget voor Welzijn volgend jaar zelfs met zo’n 480 miljoen euro.

Maar er zijn ook besparingen. Zo worden de werkingsmiddelen in de sector (opnieuw) niet geïndexeerd. In een spoedadvies op het programmadecreet, het decreet dat de begroting 2017 begeleidt, toont de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) zich “bijzonder ontstemd” over die besparing.

“Na maar liefst vier indexsprongen op vijf indexoverschrijdingen in de afgelopen zes jaren blijft de Vlaamse regering ook voor de jaren 2017, 2018 en 2019 kiezen voor deze ondoordachte en botte besparingstechniek”, klinkt het scherp. “Dergelijke besparingen treffen de organisaties en dus rechtstreeks ook de personen met een zorgbehoefte en het personeel van deze organisaties”, stelt de adviesraad.

De raad vreest voor negatieve gevolgen voor zowel zorggebruikers, het personeel in de sector als de zorgorganisaties. Voor zorggebruikers dreigt de factuur namelijk op te lopen “wat de toegankelijkheid van de zorg- en hulpverlening beperkt”. Voor het personeel is er dan weer het risico dat er “geknipt wordt in het personeelskader”. En voor de organisaties dreigt hun financiële leefbaarheid onder druk te komen. “Organisaties ervaren dit als een kaakslag, waaruit geen appreciatie blijkt voor de opdrachten die zij opnemen binnen een moeilijk evoluerende context”.

“Ruikt bijna naar pestgedrag”

“Dat de voorzieningen in Welzijn voor het zoveelste jaar op rij gedwongen worden op hun werkingsmiddelen te besparen ruikt bijna naar pestgedrag”, zo reageert Freya Van den Bossche (sp.a) op het nieuws dat de werkingsmiddelen in Welzijn ook de komende jaren niet zullen worden geïndexeerd. Van den Bossche reageert daarmee op een advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG), die de Vlaamse regering adviseert over het welzijnsbeleid.

In dat advies toont de raad zich “bijzonder ontstemd” over het feit dat de werkingsmiddelen in de Vlaamse welzijnssector opnieuw niet worden geïndexeerd. De adviesraad spreekt van een “ondoordachte en botte besparingstechniek” met mogelijk negatieve gevolgen voor zorggebruikers, het personeel in de zorg en de financiële leefbaarheid van de zorgorganisaties.

Oppositiepartij sp.a schaart zich achter die kritiek. Sp.a-parlementslid Freya Van den Bossche legt uit wat volgens haar de gevolgen van besparingen kunnen zijn: “Voorzieningen en hulpverleners doen hun uiterste best om jongeren en mensen met een handicap op te vangen en gaan daar vaak veel verder dan wat ze eigenlijk zouden moeten doen: in de jeugdzorg bijvoorbeeld nemen voorzieningen meer jongeren op dan waarvoor ze vergoed worden, en jongeren met een meer complexe problematiek. De werkingsmiddelen worden ook daarvoor ingezet, door bijvoorbeeld de overuren die personeel moet maken te kunnen vergoeden. De werkingsmiddelen weer maar eens niet indexeren, maakt dit in de toekomst onmogelijk.”

Dat betekent volgens Van den Bossche dan “nog meer jongeren die niet meer opgevangen zullen kunnen worden, nog meer jongeren die van de ene voorziening naar de volgende worden doorgeschoven, nog meer jongeren met een zware zorgproblematiek die nergens terecht kunnen”. “Vandeurzen organiseert het volgende drama”, klinkt het scherp.

De sp.a-politica noemt de besparingen daarom “contraproductief”. “In plaats van de middelen te gebruiken om de ellenlange wachtlijsten in Welzijn weg te werken, maakt hij het de voorzieningen onmogelijk om hun steentje bij te dragen. Dit zijn blinde besparingen die mensen op het terrein rechtstreeks treffen, en de mensen met de zwaarste zorgnoden het meest van al”, aldus Van den Bossche.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten