Van Massenhove boos om hervorming sociale inspectie

Bron © BELGA

Frank Van Massenhove. Foto: DIeter Telemans

In een brief aan premier Charles Michel (MR) heeft Frank Van Massenhove, de topman van de FOD Sociale Zekerheid, zijn ongenoegen geuit over de geplande hervorming van de sociale inspectie door staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD). Dat bericht Le Soir zaterdag. Van Massenhove, die de plannen per toeval vernam, zegt dat De Backer 'geobsedeerd' is door het verdwijnen van die dienst. De staatssecretaris zegt enkel het regeerakkoord uit te voeren.

Over het project van staatssecretaris voor Fraudebestrijding De Backer lekte al uit dat de sociale inspectie zou worden ondergebracht in een andere structuur, waarbij de ambtenaren verdeeld worden over andere diensten zoals de arbeidsinspectie, het RIZIV, de RSZ, de RVA en de RSVZ. De ambtenaren lieten al hun ongenoegen blijken en er werd een stakingsaanzegging ingediend door de socialistische vakbond.

Nu moeit dus ook Frank Van Massenhove zich, aldus Le Soir. Hij werd per abuis, via een brief die niet voor hem bestemd was, op de hoogte gesteld van het feit dat het hervormingsvoorstel aan de kern is voorgesteld. In een brief aan premier Michel reageert hij erg teleurgesteld: ‘Ik wil erg duidelijk zijn: het huidige plan kan op geen enkele goedkeuring rekenen van mijnentwege’, schrijft de topambtenaar. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het huidige voorstel niet zal helpen om de huidige problemen op te lossen.’

Van Massenhove meent dat De Backer ‘geobsedeerd’ door het verdwijnen van de sociale inspectie. ‘De ambtenaren van deze dienst ondervinden een totaal gebrek aan respect. Ze hebben het gevoel behandeld te worden als onbekwamen.’

De Backer: 'Gaat over meer dan enkel nieuwe structuur'

'De hervorming van de sociale inspectiediensten kadert in een visie over moderne efficiënte fraudebestrijding. Het gaat dus over veel meer dan enkel een nieuwe structuur', reageert staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) zaterdag in een reactie op een brief die Frank Van Massenhove, de topman van de FOD Sociale Zekerheid, aan de premier richtte en waarin hij zijn ongenoegen uit over de geplande hervorming van de sociale inspectie.

De Backer laat weten het regeerakkoord uit te voeren. 'We werken verder aan een coherente visie op de inspectiedienst van de toekomst. Onze sociale inspectiediensten zijn een referentie in Europa onder meer op het vlak van datamining en de bestrijding van de grensoverschrijdende sociale fraude, maar ik wil hen nog performanter maken op het terrein en voorbereiden op de toekomst.'

'Zo zijn er vandaag acht verschillende sociale inspectiediensten die vaak overlappende bevoegdheden hebben. Met een versnippering van controles op het terrein tot gevolg', legt De Backer uit. 'We willen die overlappingen aanpakken, interne processen uniformiseren, de controles digitaliseren en de inspectiediensten versterken op het terrein. Er komt ook een kenniscentrum sociale fraude. Iedereen erkent de noodzaak tot verandering, maar niemand wil veranderen. Deze hervorming kadert in een visie over moderne, efficiënte fraudebestrijding. Het gaat dus over veel meer dan enkel een nieuwe structuur.'

'Overleg loopt al 6 maanden'

De Backer benadrukt voort te werken aan de hervorming, 'in overleg met alle stakeholders, inclusief alle betrokken diensten, vakbonden en arbeidsauditeurs'. 'Dit overleg loopt al 6 maanden en zit nu in een eindfase.'

De staatssecretaris voegt eraan toe dat "in deze oefening de sociale inspectiediensten versterkt worden van 1.200 naar 1.300 sociaal inspecteurs en dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping dus wordt opgedreven".

AANGERADEN
Meest recent