“Overheid heeft alle gekende uitgaven en inkomsten opgenomen in vooruitzichten”

Bron © BELGA

Minister van Begroting Sophie Wilmès Foto: Photo News

De overheid heeft in haar vooruitzichten van de meerjarenbegroting alle gekende uitgaven en inkomsten opgenomen. Dat heeft minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) maandag gemeld in een reactie op het rapport van het Rekenhof over de begroting van 2017.

Volgens het Rekenhof zijn er wellicht bijkomende budgettaire inspanningen voor 2018 en 2019 nodig bovenop deze die opgenomen zijn in de algemene toelichting. Het gaat onder meer over de compensatie van de effecten van de taxshift op de financiering van de sociale zekerheid of van de Europese Commissie. Ook wordt gewezen op de militaire investeringen die al aangekondigd of gepland zijn.

“De analyse van het Rekenhof gaat ervan uit dat de vooruitzichten opgenomen in de meerjarenbegroting niet alle voorziene uitgaven en inkomsten bevatten. De vooruitzichten die opgenomen zijn in de Algemene Uitgavenbegroting zijn de raming van de evolutie van alle gekende uitgaven en inkomsten op dit moment en dat zonder uitzondering (niet alleen de taxshift inbegrepen)”, reageert Wilmès maandagavond.

Raming

De minister voegt wel toe dat het om een raming gaat, en dat het “altijd mogelijk is dat, in functie van komende herzieningen van de macro-economische parameters en/of de eventuele rendementen van bepaalde maatregelen, de bekomen saldi in 2018 en 2019 verschillen van deze die nu zijn voorgelegd. Dit is per definitie inherent aan het maken van een budgettaire raming.”

Het Rekenhof zal dinsdag zijn opmerkingen voorstellen in de parlementaire commissie Begroting en Financiën. Minister Wilmès zal op de opmerkingen antwoorden tijdens de begrotingsdebatten.

Door
AANGERADEN