“Belgische staat brengt leven Syrische familie in gevaar”

© RR

“De Belgische staat stapelt procedures op om te ontkomen aan haar verplichtingen”. Zo reageert hun advocate, Mieke Van den Broeck, op de beslissing van het hof van beroep om de uitvoering van de dwangsom op te schorten. “Ze brengt daarmee het leven van de Syrische familie in gevaar.”

Het Brusselse hof van beroep oordeelde vorige week dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een humanitair visum moet uitreiken aan een Syrisch gezin uit Aleppo, op straffe van een dwangsom van 4.000 euro per dag. Dinsdag gaf de gerechtsdeurwaarder een betalingsbevel, dat binnen de 24 uur moest worden opgevolgd.

De uitvoering van die dwangsom is nu door het hof van beroep opgeschort, omdat er verschillende procedures tegelijk lopen. Die beslissing kwam er na een eenzijdig verzoekschrift van de Belgische staat.

“Wij hebben met verwondering en via Twitter vernomen dat er een nieuwe procedure werd gevoerd zonder dat wij daar van op de hoogte werden gesteld”, reageert Mieke Van den Broeck nu. “Tegen alle geldende regels in werden wij niet opgeroepen voor de zitting. Onze argumenten konden dan ook niet worden voorgelegd aan het hof.”

“Verdere stappen ondernemen”

Van den Broeck wijst erop dat de beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en het arrest van het hof van beroep van 7 december nog steeds uitgevoerd moeten worden. “De visa dienen nog steeds afgeleverd te worden. De dwangsommen blijven lopen. Het is enkel de uitvoering van het beslag dat is opgeschort. Wij onderzoeken welke juridische stappen verder kunnen worden genomen.”

De zaak komt wellicht in de loop van volgende week voor de beslagrechter. Ook tegen die beslissing kan opnieuw beroep worden aangetekend.

Regering blijft bij haar standpunt

De federale regering blijft erbij dat het Syrische gezin dat naar België wil komen de mogelijkheid heeft om in Libanon veilig onderdak te krijgen. Dat bevestigde buitenlandminister Didier Reynders (MR) nadat verschillende parlementsleden tijdens een debat over de val van Aleppo opnieuw aangedrongen op toegeeflijkheid.

Terwijl de evacuatie van gewonden en burgers uit het oosten van Aleppo stilaan op gang kwam, had een hele reeks Kamerleden vragen voor Reynders over de rol die ons land kan en zou moeten spelen.

Op zowat alle banken klonk de afschuw voor het geweld en de bloedvergieten. Verschillende parlementsleden drongen aan op EU-waarnemers bij de evacuatie van het gevallen rebellenbolwerk, extra humanitaire hulp vanuit ons land en Belgische steun voor humanitaire corridors. Er werd ook opgeroepen tot een forser Europees standpunt tegen Bashar al-Assads beschermheren Rusland en Teheran, maar tegelijk ook betreurd dat Europa te verdeeld is en de diplomatie “alweer” geen antwoord had.

Reynders bracht in herinnering wat België de voorbije jaren gedaan heeft in de regio, inclusief steun aan vluchtelingenkampen in de regio en de inzet van F-16’s tegen terreurgroep IS. Hij bevestigde dat ons land op de Europese top donderdag pleit voor EU-waarnemers, maar bracht in herinnering dat dit een beslissing vereist van de VN-Veiligheidsraad. België steunt ook de piste om een internationaal juridisch systeem op poten te zetten om straffeloosheid voor het regime te voorkomen.

Dat laatste punt werd alvast ruim toegejuicht, ook door de oppositie. Onder anderen sp.a-fractieleidster Meryame Kitir drong echter ook aan op extra humanitaire hulp. “Ons land stond op de eerste rij om bombardementen uit te voeren in regio. Gaan we vandaag ook voorop lopen om ons humanitaire hart te tonen?”

De oppositie trok de discussie ook door naar het veelbesproken getouwtrek rond een humanitair visum voor een gezin uit Aleppo. “De regering is de voorbije jaren veel te passief geweest rond Syrië, behalve op één punt: het verhinderen van een visum voor een gezin dat vastzit in Aleppo. Waarom in hemelsnaam?”, sneerde Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. Ook PS-fractieleidster Laurette Onkelinx noemde de Libanon-piste van de regering “cynisch”, wetende dat het land al 1,5 miljoen Syriërs opvangt.

“Politiek en intellectueel oneerlijk”, zo reageerde Open Vld’er Patrick Dewael op het “vermengen” van beide debatten. “Ik wil niet meedoen aan het selectief sussen van jullie geweten. Als we spreken van één visum, waarom dan niet over tien, twintig of vijftigduizend voor iedereen in die belegerde stad”, wierp hij de oppositie voor de voeten. “U zegt hier: met één geval is mijn geweten op een selectieve manier gesust.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten