Sociale partners verdeeld over financiering sociale zekerheid

Bron © BELGA

De kamercommissie Sociale Zaken (foto) hiled vandaag een aantal hoorzittingen Foto: Photo News

De sociale partners zitten niet op één lijn over de plannen van de regering om de financiering van de sociale zekerheid te hervormen. De werkgevers staan achter het wetsontwerp van de regering, maar vakbonden en ziekenfondsen zien een aantal gevaren.

De ministerraad keurde onlangs een wetsontwerp goed dat de financiering van de sociale zekerheid hervormt. Onder meer de zesde staatshervorming maakt een hertekening van die financiering noodzakelijk. Tegelijk wil de regering de alternatieve financiering van de sociale zekerheid eenvoudiger maken.

De Kamercommissie Sociale Zaken hield vrijdag hoorzittingen over het ontwerp. Vakbonden en ziekenfondsen herhaalden hun eerdere kritiek. Ze vrezen dat de hervorming voor een onderfinanciering van de sociale zekerheid zal zorgen. Verschillende sprekers wezen erop dat een deel van de taxshift, die de sociale bijdragen verlaagt, niet gedekt is. Ze vrezen dat de tekorten afgewenteld zullen worden op de sociale zekerheid.

‘Dit brengt het verzekeringsmechanisme in gevaar. Tekorten die van elders komen worden in verband gebracht met de financiering van de sociale zekerheid’, zei Jean-François Tamellini van de socialistische vakbond ABVV.

Volgens het ontwerp zou de basisdotatie van de sociale zekerheid kunnen toenemen afhankelijk van de economische groei en het langer werken van mensen. Maar het is fout om vergrijzing, die er hoe dan ook komt, enkel aan die twee factoren te linken, zei Jean Hermesse namens de mutualiteiten. ‘Dit ontwerp kan tot een structurele onderfinanciering leiden’, zei hij.

Groot struikelblok bij vakbonden en mutualiteiten is de oprichting van een nieuwe commissie Financiën en Begroting om inkomsten en uitgaven te monitoren en bijsturingen te vragen. Dat de sociale partners daar niet in betrokken zijn, zien de vakbonden en mutualiteiten niet zitten. ‘Dit is een aanslag op het sociaal overleg’ zei Anne Léonard van de christelijke vakbond ACV.

Aan werkgeverszijde klonk een ander geluid. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en Unizo zijn uitgesproken positief over het ontwerp. ‘Cruciaal hier is dat de financiering van de sociale zekerheid gegarandeerd is’, zei Anneleen Bettens van het VBO.

De werkgevers voelen zich niet buiten spel gezet door de oprichting van de nieuwe Commissie Financiën en Begroting. ‘Dit is niet anders dan het expliciteren van de huidige toestand’, zei Bettens.

Door
AANGERADEN
Meest recent