Onderzoek naar graaicultuur bij uitwijzing vreemdelingen

Foto: BELGA

Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, geeft opdracht om een vooronderzoek op te starten naar misbruiken bij de dienst die verantwoordelijk is voor de begeleiding bij repatriëringen. Er zijn aanwijzingen dat er op de dienst sprake is van een graaicultuur.

Dat meldt de nieuwsdienst van de VRT. Gisteren lekte via VTM Nieuws het rapport van een externe audit uit. Daaruit bleek dat sommige politieagent van een uitwijzing gebruikmaakten om te kunnen logeren in luxehotels. In sommige gevallen werden er ook prostituees ingeschakeld. De dienst vreemdelingenzaken moest opdraaien voor de kosten. Bovendien zouden de leidinggevenden van de betrokken dienst ‘hun ogen sluiten voor onaangepast gedrag door medewerkers in het buitenland’.

Het vooronderzoek waar De Bolle nu opdracht voor heeft moet aantonen om welke misbruiken het precies gaat, en wie ervoor verantwoordelijk is, meldt de VRT.

Helemaal nieuw zijn de geruchten over de wanpraktijken niet. Zo gaf professor Stephan Parmentier, tweevoudig rapporteur in de commissie over gedwongen terugkeerbeleid, vorige week in De Standaard nog aan dat er een ‘cultureel probleemis’ op de dienst verwijderingen.

Het rapport kwam ook al ter sprake in het parlement. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wees er daar op dat de interne werking ‘versterkt moet worden’. De misbruiken werden echter niet expliciet vernoemd.

Door