Vlaamse bijentelers starten met wereldwijd uniek programma

Bron © BELGA

Foto: Dieter Telemans

Binnen het Vlaams bijenteeltprogramma wordt dit voorjaar gestart met een (wereldwijd) uniek selectieprogramma dat vertrekt vanuit virusvrij koninginnen (moeren). Door die op een doordachte manier te mengen met lokale bijen, moet dat op termijn leiden tot meer veerkrachtige bijenvolkeren.

De afgelopen twee jaar analyseerden onderzoekers van Honeybee Valley (UGent) virussen in teeltmoeren. “Uit de evaluatie bleek dat ongeveer 35 pct van onze teeltmoeren virusziek is en dat ze dus ook hun nakomelingen via het eitje ziek maken”, zegt professor Dirk de Graaf (Honeybee Valley), die het selectieprogramma coördineert. “Voor we nu teeltmoeren gaan vermeerderen, gaan we die eerst testen op hun virusinfectie, de mate dus waarin ze virussen dragen. Want naar het voorbeeld van andere selectieprogramma’s, zoals voor nosema (eencellige parasieten) of varroamijten, willen we volkeren kweken die een betere virusbescherming hebben.”

Er zijn voor het nieuwe selectieprogramma vier virussen in kaart gebracht die de moeren niet mogen dragen: een virus dat leidt tot misvormde vleugels, een virus dat leidt tot verlamming en twee virussen die larven aantasten. Van daaruit zijn 140 teeltmoeren gekozen waarvan uit analyse van de eitjes met zekerheid gezegd kan worden dat ze virusvrij zijn. “Samen met de imkers gaan we nu bij de verdere selectie kijken naar andere parameters die voor hen interessant zijn, zoals zachtaardigheid, honingopbrengst of zwermtraagheid. Dat zijn eigenlijk zaken waar het selectiewerk de voorbije jaren teveel op gericht was. Met dit programma gaan we dus een aantal elementen toevoegen die bijen meer veerkracht geven. We willen een immuunrespons opwekken om zich te beschermen”.

Het is daarna de bedoeling om de teeltmoeren van uitstekende kwaliteit op een voorzichtige manier te laten mengen met lokale bijenvolkeren. “We willen voor alle duidelijkheid niet dat iedereen met hetzelfde materiaal gaat werken, maar wel dat de goede genen van virusresistentie zich gaan mengen met de genenpoel van lokale bijen.”

Het selectieprogramma wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en Europa, gecoördineerd door Honeybee Valley en uitgevoerd samen met de imkersbonden.

VOOR ABONNEES