Oliebedrijf ExxonMobil krijgt jaarlijks bijna 1 miljoen euro te veel uit Vlaams Klimaatfonds

© AFP

Oliebedrijf ExxonMobil ontvangt jaarlijks rond een miljoen euro te veel uit het Vlaamse Klimaatfonds van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Dat zegt Bond Beter Leefmilieu (BBL) vrijdag. De organisatie wil dat de minister de steun aan het bedrijf onmiddellijk stopzet en is een petitie gestart om haar vraag kracht bij te zetten.

ExxonMobil krijgt jaarlijks rond de 1,4 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds. Dat bedrag dient om de de CO2-kosten die zijn doorgerekend in haar elektriciteitsrekening te vergoeden. Zo wil de Vlaamse regering naar eigen zeggen voorkomen dat het bedrijf verhuist naar een regio waar er geen CO2-kosten zijn.

Maar, de CO2-inhoud van de Belgische elektriciteitsproductie bedraagt 0,21 ton/MWh. De Vlaamse overheid rekent voor haar steun echter met een emissiefactor van 0,76 ton/MWh. “Exxon krijgt dus jaarlijks bijna 4 keer de CO2-kost in haar elektriciteitsrekening vergoed”, zegt de BBL.

Die vindt dat zelfs de 400.000 euro die het oliebedrijf normaal gezien zou krijgen verspilling is. “ExxonMobil maakte de afgelopen jaren tussen de 500.000 miljoen en 3 miljard euro winst in België. Het idee dat Exxon zou vertrekken voor een beperkte CO2-kost is bij de haren gegrepen”. En nog: “de Vlaamse overheid kiest ervoor om de winst van oliebedrijf ExxonMobil in België met 0,08 pct op te krikken. Ze kan dat klimaatgeld beter gebruiken om ondernemingen die voorlopen in de energietransitie een duw in de rug te geven”, zegt Mathias Bienstman beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.

BBL vraagt om alle steun aan ExxonMobil onmiddellijk stop te zetten en om de regeling die de staatssteun mogelijk maakt, te herzien. Dat kan, zegt BBL, want het dossier ligt momenteel voor op Europees niveau als onderdeel van de hervorming van de Europese Emissiehandel (ETS) tussen 2020 en 2030.

De organisatie lanceert vrijdag ook een petitie om haar vraag kracht bij te zetten. Tekenen kan op www.bondbeterleefmilieu.be/exxonmobil.

“Nogal flauw dat minister wordt geviseerd”

Het kabinet van Schauvliege vindt het “nogal flauw” dat BBL Joke Schauvliege viseert als de architect van deze regeling. Volgens woordvoerder Jan Pauwels gaat het om een Europees systeem dat energie-intensieve bedrijven compenseert voor de meerkost op hun energiefactuur, doordat zij in Europa tegen strenge milieunormen blijven produceren. Zonder compensatie zijn zij minder competitief en dreigt hun vertrek naar landen buiten de EU, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid maar evenzeer voor het milieu, luidt het.

Die Europese regeling werd in 2013 bovendien al aangenomen door de vorige Vlaamse regering en door deze Vlaamse regering bevestigd in het regeerakkoord. De regeling is van toepassing in zeven Europese lidstaten en onze voornaamste handelspartners: Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Griekenland en Noorwegen. “Het tarief, waardoor ExxonMobile 700.000 euro ‘te veel’ zou krijgen, is geënt op het Duitse tarief.”

Vlaanderen wil in de toekomst een uniform systeem voor alle lidstaten. Dat is ook het standpunt dat de regering zal verdedigen tijdens de onderhandelingen over de Europese Emissiehandel (ETS) tussen 2020 en 2030.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten