Europees Parlement keurt veelbesproken handelsverdrag CETA goed

© EPA

CETA kon in het Europese halfrond rekenen op een meerderheid van christendemocraten, conservatieven, liberalen en een honderdtal sociaaldemocraten. Ze haalden het met 408 tegen 254 stemmen bij 33 onthoudingen. Daardoor staat het licht op groen voor een voorlopige inwerkingtreding van het vrijhandelsverdrag waarover de Europese Unie en Canada zes jaar onderhandeld hebben. Ten vroegste vanaf april zouden dan zowat alle douanetarieven tussen Europa en Canada verdwijnen. Europese bedrijven krijgen ook toegang tot de Canadese dienstenmarkt en openbare aanbestedingen.

adm

© EPA

“Vooruitstrevend verdrag”

Een dag voor de toespraak van premier Justin Trudeau in Straatsburg beklemtoonden voorstanders dat CETA een “vooruitstrevend verdrag” is met een partner die dezelfde waarden deelt.

De teksten bevatten volgens hen voldoende garanties voor het recht op regulering door overheden, het behoud van de openbare diensten en de instandhouding van Europese normen op het vlak van gezondheid, milieu en sociale rechten.

“De mensen die hier voor de deur liggen weten niet wat er de voorbije jaren allemaal is veranderd en verbeterd aan de tekst”, meent Ivo Belet (CD&V).

© AFP

Verscheidene sprekers wezen erop dat de goedkeuring van CETA ook een belangrijk signaal naar de rest van de wereld uitstuurt nu de Amerikaanse president Donald Trump een protectionistische koers wil varen. “Vrijhandelsverdragen geven toegang tot jobs, dat kan je niet zeggen van protectionisme”, stelde Hilde Vautmans (Open Vld). Eenzelfde geluid bij Sander Loones (N-VA): “De PS sluit zich aan bij het nefaste protectionistische discours dat opnieuw de kop opsteekt, met Amerikaans president Trump als grote gangmaker.”

Op maat van investeerders

Marie Arena (PS) houdt dan weer vol dat CETA op maat van multinationals en grote investeerders is gemaakt. “In plaats van als een kip zonder kop tegen het protectionisme van Trump in te lopen, moet Europa zich positioneren als een Europa van sociale waarden dat handel drijft op basis van de noden van burgers, van degelijke jobs en van het welzijn van de bevolking.” Arena behoorde net als de andere PS-leden tot een minderheid van zo’n zestig sociaaldemocraten die tegen het verdrag stemde. Bij de christendemocratische en conservatieve EVP stemden vijf leden tegen, onder wie Claude Rolin (cdH) en Pascal Arimont (CSP). Ook de groenen en uiterst links en rechts kantten zich tegen CETA.

Waals verzet

De Waalse PS-cdH-regering haalde vorig najaar de wereldpers met haar verzet tegen de ondertekening van CETA. Dat verzet heeft volgens Arena tot een aantal verbeteringen geleid, maar het resultaat blijft onbevredigend. Zo wijzen Arena en Rolin erop dat België nog steeds bij het Europese Hof van Justitie moet laten nagaan of het nieuwe systeem voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en overheden wel verenigbaar is met het Europese recht. Dat veelbesproken ‘Investment Court System’ wordt pas ingevoerd nadat de nationale en regionale parlementen de ratificatie hebben voltooid en het verdrag definitief van kracht wordt.

Dat proces zal nog jaren in beslag nemen en allicht niet zonder horten of stoten verlopen. Het verzet blijft alvast hardnekkig. Volgens de politie manifesteerden woensdag in Straatsburg ongeveer 700 mensen tegen het verdrag. Enkele tientallen actievoerders blokkeerden ‘s ochtends met een menselijke ketting de ingang van het parlementsgebouw, waardoor het debat met wat vertraging van start ging. Slogans als “Hoe meer jullie volhouden, hoe meer we ons verzetten” en “De democratie ontmantelen? Geen sprake van” doen vermoeden dat het verzet tegen CETA nog niet onmiddellijk gestaakt wordt.

Aangeboden door onze partners