Liesbeth Homans: “Geen enkele politicus maakt op dit moment goede beurt”

Bron © wver / BELGA

“Ik ben er van overtuigd dat geen enkele politicus op dit moment een goede beurt maakt. Niemand, van welke partij dan ook.” Dat zei minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) woensdag bij het actuadebat over de intercommunales in het Vlaams parlement. Homans wil alle intercommunales en aanverwanten in kaart laten brengen en vraagt transparantie over de vergoedingen.

Oppositiepartij Groen pleitte woensdag in het Vlaams parlement voor de snelle oprichting van een commissie waar nieuwe regels voor de intercommunales en hun dochters kunnen worden opgesteld, maar dat werd afgeketst door de meerderheidspartijen. “Een bijzondere commissie is windowdressing”, zei Matthias Diependaele van N-VA. “Dit hoort thuis in de commissie Binnenlands Bestuur.”

Minister Homans pleitte voor de grootst mogelijke openheid. “We gaan alles in kaart brengen. Ook alle onderliggende structuren van intercommunales, die we in de mate van het mogelijke onder het strenge Vlaamse decreet zullen proberen brengen. We gaan bovendien ook bekijken welke overbodige structuren kunnen worden afgeschaft en hoe we het aantal mandaten kunnen verminderen.”

“We zijn het erover eens dat intergemeentelijke samenwerking zinvol is”, aldus Homans “Dat moeten we behouden, en in Vlaanderen is er eigenlijk geen probleem: dat is allemaal zeer streng geregeld. Het probleem situeert zich bij die onderliggende structuren.”

800 mandaten verdwenen

Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) trok in het parlement openlijk in twijfel dat sp.a de vorige legislatuur meer dan duizend mandaten zou hebben geschrapt. “Kunt u me misschien wat meer uitleg geven over waar ik die vermindering van 1.200 mandaten bij de distributienetbeheerders kan vinden, want ik vind ze met alle moeite van de wereld nergens terug”, aldus Tommelein. Volgens Joris Vandenbroucke (sp.a) gaat het om achthonderd mandaten in de energiesector, bij Eandis en bij Infrax, en meer dan vierhonderd bij de maatschappijen voor sociale huisvesting.

Na de zitting bevestigde Tommelein dat er weldegelijk achthonderd mandaten zijn verdwenen bij Eandis en Infrax. Hij baseerde zich deels op een ingekort fragment uit een interview van De Zevende Dag met sp.a-voorzitter John Crombez en verontschuldigde zich daarvoor bij sp.a.

AANGERADEN