Waals Parlement richt unaniem onderzoekscommissie naar Publifin op

Bron © BELGA

Archiefbeeld. Foto: Photo News

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent -

Het Waals Parlement heeft woensdag unaniem de oprichting goedgekeurd van een parlementaire onderzoekscommissie naar de Publifin-affaire. De commissie wordt donderdag om 10 uur opgericht en start op maandag met hoorzittingen. Binnen de vijf maanden moet de commissie haar verslag klaar hebben.

Een resolutie van de PS-cdH-meerderheid over de transparantie en de werking van Publifin ligt aan de basis van de oprichting van de onderzoekscommissie. Het doel is onder meer klaarheid te brengen over de sectorcomités. Dat zijn de organen die aan de basis lagen van de affaire wegens de buitensporige vergoedingen voor de leden van de commissies zonder dat ze aanwezig moesten zijn op de vergaderingen. Daarnaast wordt ook de Publifin-groep doorgelicht en moet er duidelijkheid komen over de beslissingsprocedures, de voogdij en het vastleggen van de vergoedingen, lichtte PS-fractieleider Christophe Collignon toe.

Zijn cdH-collega Dimitri Fourny wees erop dat alle fracties in de commissie vertegenwoordigd zullen zijn, ook al hebben Ecolo, PTB en Droite citoyenne geen stemrecht. Dat moet toelaten dat het onderzoek “tot op het bot” gevoerd wordt.

Vanuit de oppositie verheugde Pierre-Yves Jeholet (MR) zich dat men zich niet beperkt had tot een bijzondere commissie. De hoorzitting met Publifin-voorzitter André Gilles leerde immers dat dit niet volstond omdat de man weigerde bepaalde informatie te onthullen. Voor Stéphane Hazée (Ecolo) was het belangrijk dat de commissie een uitgebreid onderzoeksveld heeft, inclusief de structuren die rechtstreeks of onrechtstreeks met Publifin verbonden zijn.

Frédéric Gillot (PTB) wees er dan weer op dat de oprichting van de onderzoekscommissie er onder druk van de publieke opinie kwam.

Door adm
AANGERADEN