Eric Van Rompuy: “Akkoord geluidsnormen niet overlaten aan gewesten”

© BELGA

Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) meent dat de oplossing voor de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem van de federale regering moet komen, en niet zozeer van een akkoord tussen Vlaanderen en Brussel. Van Rompuy waarschuwt dat de oplossing zo dicht mogelijk moet aanleunen bij het historisch baangebruik. In een Vlaams-Brusselse verdeelsleutel ziet Van Rompuy geen heil.

De laatste keer dat er relatieve rust heerste rond het dossier, was toen zijn partijgenoot Etienne Schouppe binnen de federale regering bevoegd was, zei Van Rompuy in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Hij greep terug naar het historisch banengebruik, met daarbinnen een optimalisering. De vergissing die volgens het Kamerlid nadien gebeurde, is dat men binnen Brussel routes heeft verschoven, wat tot een radicalisering heeft geleid.

Vandaar zijn oproep om opnieuw op dat historisch baangebruik terug te vallen. “Maak geen nieuwe gehinderden”, luidt het. Het voorstel van gewezen minister Bert Anciaux dat Vlaanderen de strengere, Brusselse normen zou overnemen, ziet Van Rompuy niet zitten. “Dan is er geen luchthaven meer.”

Volgens De Tijd heeft de Vlaamse regering een voorstel klaar om uit de politieke impasse te raken. Vlaanderen zou willen onderhandelen over een verdeelsleutel voor geluidsoverlast, waarbij Vlaanderen 70 procent op zich neemt en Brussel 30 procent. Die verdeling zou niet zoveel verschillen van de huidige toestand, maar binnen de regering-Bourgeois werd naar verluidt afgesproken dat er onderhandelingsmarge is.

“Vlaanderen wil zijn goodwill tonen”, reageert Van Rompuy, maar technisch klopt een en ander volgens hem niet. “Je kan dit niet vatten in een globaal percentage.” Een oplossing moet voor de CD&V’er niet worden overgelaten aan de gewesten, maar moet van het federale niveau komen. “Men moet er ook geen discussie tussen Vlaanderen en Brussel van maken.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten