Dit verandert er allemaal op 1 maart

Foto: ID/ photo agency

Op 1 maart veranderen er weer een aantal zaken. Zo worden de elektriciteitstarieven enkele euro’s duurder, komt er een fiscaal gunstregime voor deeleconomie, verbiedt Wallonië plastic zakjes en mag u zich op uw rijexamen niet meer laten bijstaan door een tolk Afghaans of Russisch.

Elektriciteit wordt iets duurder

Door verhoogde tranmsisienettarieven wordt de Vlaamse elektriciteitsfactuur vanaf 1 maart weer wat duurder. Voor een gemiddeld gezin dat op een jaar 3.500 kWh verbruikt, komt er jaarlijks 5,26 euro bij, of 0,5 pct. De transmissienettarieven zijn het gedeelte van de elektriciteitsfactuur voor het gebruik van het hoogspanningsnet.

De Vlaamse energieregulator kondigde de verhoging half februari aan, en wees er toen op dat die “in hoofdzaak het gevolg (is) van de Elia-tarieven voor 2017 die door de Creg werden goedgekeurd”. Elia is de beheerder van de hoogspanningsleidingen, de Creg de federale energieregulator.

De hogere transmissienettarieven gelden voor alle klanten die aangesloten zijn op het distributienet, het deel van het elektriciteitsnet dat ‘tot de voordeur’ gaat. Het gaat zowel om gezinnen als kleine en grote bedrijven.

De transmissienettarieven zijn een onderdeel van de nettarieven. De nettarieven worden betaald aan de distributienetbeheerders, Eandis en Infrax.

Rijexamen enkel nog in het Nederlands, Frans, Duits of Engels

Dit verandert er allemaal op 1 maart
Foto: Photo News

Wie geen Nederlands kan en toch het rijexamen wil afleggen, kan dat vanaf 1 maart enkel nog doen met de hulp van een beëdigde tolk Duits, Engels of Frans. Die nieuwe regel past in de hervorming van het rijexamen. De andere maatregelen gaan in op 1 juni. Die hervorming geldt echter enkel voor het Vlaams Gewest, omdat het sinds de zesde staatshervorming bevoegd is voor verkeersveiligheid.

Vanaf 1 juni worden, onder meer, zware fouten op het theoretisch examen zwaarder bestraft, moeten autobestuurders in spe zes in plaats van twee manoeuvres doen en verdwijnt de straftijd van drie jaar voor bestuurders die hun voorlopig rijbewijs laten vervallen.

“Organisatorisch en financieel stelde dat de examencentra logischerwijs voor wat problemen”, zegt Marie De Backer, woordvoerster van de koepel van examencentra. “Daarnaast is er ook het risico op fraude natuurlijk. Een examinator zal een tolk Engels normaal gezien nog redelijk goed begrijpen, terwijl dat voor exotischer talen niet het geval is.”

In Brussel komen er eveneens hervormingen aan, ook voor wie het theoretisch examen in een andere taal dan het Nederlands of het Frans wil afleggen. Die hervorming wordt echter pas later doorgevoerd, later dit jaar of begin volgend jaar.

Fiscaal gunstregime voor deeleconomie

Dit verandert er allemaal op 1 maart
Foto: Bart Dewaele

Platformen van de deeleconomie, zoals Deliveroo, Airbnb en dergelijke, kunnen vanaf 1 maart 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden op wat mensen via hen verdienen. Kunnen, want nog geen enkele van die platformen heeft de nodige erkenning gekregen van de FOD Financiën. Vrijdag waren vier aanvragen ingediend, maar volgens Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, werd nog geen erkenning afgeleverd.

“De heffing is van toepassing op het brutobedrag dat mensen via deze platformen verdienen. Het gunstregime geldt in 2017 tot een bedrag van 5.100 euro, maar in de praktijk zullen de werkelijke inkomsten dus lager liggen. De erkende platformen zullen 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden van dat brutobedrag en storten die belasting zelf door aan de fiscus. Toch zullen de inkomsten ook nog altijd via de jaarlijkse belastingaangifte doorgegeven moeten worden. De redenering daar is dat het mogelijk is dat via verschillende platformen bijgeklust wordt.”

Op de site van de FOD Financiën komt een lijst met erkende platformen.

De federale regering hoopte zo 20 miljoen euro op te halen.

Vijf federale organisaties worden één overkoepelende overheidsdienst

Dit verandert er allemaal op 1 maart
Foto: BELGA

Vijf federale organisaties worden op 1 maart samengevoegd in een nieuwe structuur: de FOD Beleid en Ondersteuning. Volgens minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) gaat het om een belangrijke tussenstap in de hertekening van het federale landschap en een tastbare realisatie binnen het redesign van de overheid.

Doelstelling van de nieuw op te richten organisatie is de andere overheidsdiensten ondersteunen in tal van domeinen. Dat gaat van digitale transformatie tot personeelsbeheer, maar ook aankopen en begroting. De organisaties die in de structuur opgaan, zijn de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict, Selor en Empreva.

Tegelijkertijd zien drie dienstencentra het levenslicht. “Persopoint” zal dienst doen als sociaal secretariaat voor de overheid, “Rekrutering en Ontwikkeling” staat in voor het loopbaanbeheer van de ambtenaren en “Federale Accountant/Procurement” kan op termijn evolueren naar een centraal boekhoudkantoor voor de overheid. Het “Digital Transformation Office” wordt bevoegd voor de digitale transformatie.

Concreet gaan de vijf organisaties vanaf 1 maart 2017 voort als de FOD Beleid en Ondersteuning. Het personeel verhuist gefaseerd naar het WTC III-gebouw. Bij de start zal de organisatie 662 voltijdse medewerkers tellen. Door het samenvoegen van de ondersteunende diensten, zullen er zeven in plaats van de huidige twaalf managers nodig zijn. Het directiecomité zal bijna gehalveerd worden.

Geen plastic zakjes meer in Wallonië

Dit verandert er allemaal op 1 maart
Foto: thomas legreve

In de Waalse supermarkten zijn vanaf 1 maart geen dunne plastic zakjes meer te vinden om fruit en groenten te verpakken. De gewone boodschappentassen die aan de kassa werden gegeven om boodschappen in te pakken, zijn al sinds 1 december vorig jaar verboden.

In Vlaanderen wil minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) ook zo’n verbod invoeren, maar het is nog niet duidelijk wanneer.

In Brussel geldt een verbod vanaf 1 september van dit jaar voor de zakjes die aan de kassa te krijgen zijn. Een jaar later volgen de transparante zakjes voor groenten en fruit.

Door tg