Debat laaide weer op na tragische dood van Jordy (18) in de Blaarmeersen in Gent

Ook meerderjarige moet op jeugdhulp kunnen rekenen

© ISOPIX

Als dat nodig is, moeten ook meerderjarigen tot 25 jaar terecht kunnen in de jeugdhulp. Dat is één van de plannen om de begeleiding van kwetsbare jongvolwassenen uit de jeugdhulp na hun 18de te verbeteren. Die plannen staan in een nota die Belga kon inkijken.

Dat sommige kwetsbare jongeren na een traject in de jeugdhulp op hun 18de verjaardag in een zwart gat vallen, is een gekend probleem. Bij de overgang naar de meerderjarigheid verliezen de jongvolwassenen hun hulpaanbod en moeten ze plots op eigen benen staan. Het is een debat dat vorig jaar opnieuw oplaaide na de tragische dood van Jordy Brouillard, de 19-jarige jongen die na een verleden in een jeugdinstelling van ontbering stierf in een tent aan de Gentse Blaarmeersen.

LEES OOK. “Belachelijk om te denken dat jongeren als Jordy op hun 18 zelfstandig kunnen leven”

Iedereen is het erover eens. De begeleiding van jongvolwassenen uit de jeugdhulp moet beter. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beloofde meteen een aantal ingrepen.

Intussen circuleert er een ontwerpnota met een hele lijst aan geplande acties. Die nota, die al in voorbereiding was voor de dood van Jordy, moet nu nog enkel de horde van het Raadgevend Comité van de Jeugdhulp nemen. In dat comité zitten onder meer gebruikers, voorzieningen en experts.

Voor jongeren die al lang in de jeugdhulp zitten moet er op de leeftijd van 16 jaar een groeiplan komen. In dat plan staan dan bijvoorbeeld de sterktes en zwaktes van de jongere, zijn context en zijn ondersteuningsbehoefte. Kort voor de 18de verjaardag komt er dan een rondetafel “met de relevante figuren om de overgang naar meerderjarigheid voor te bereiden”.

Aan zo’n rondetafel kunnen naast de jongere en zijn hulpverlener(s) mensen uit zijn sociale netwerk, zijn consulent of bijvoorbeeld de jeugdrechter deelnemen. Op zo’n rondetafel wordt een ondersteuningsplan opgemaakt die de jongere moet helpen bij de overgang naar meerderjarigheid.

En wanneer het nodig is, moet het jeugdhulpaanbod volgens de nota ook beschikbaar blijven voor meerderjarigen tot 25 jaar. Dat kan echter niet voor iedereen. Het moet gaan om een noodzaak die voortvloeit uit een rondetafel.

De nota blikt ook vooruit naar de mogelijkheid van nieuwe en innovatieve projecten, zoals het experimenteren met kleinschalige wooneenheden waar een beperkt aantal jongeren samenleven onder aangepast toezicht. Er is ook sprake van inloophuizen of community houses. Het gaat om laagdrempelige ontmoetingsplekken waar jongeren kunnen in- en uitlopen voor vragen (bv. over financiën of administratie) of voor een babbel. Maar bij al die nieuwe projecten staat in de nota: “Experimentele uitvoering vanaf 2018, onder voorbehoud van additioneel budget”.

LEES OOK

Nu in het nieuws