Stoorzenders om kilometerheffing te ontduiken kan transportbedrijf tot 1 miljoen euro boete kosten

Foto: BELGA

Het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT), de federale wegpolitie en Viapass, de overheidsdienst die de kilometerheffing coördineert, hebben vanochtend een grootscheepse controleactie gehouden in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Ze waren onder meer op zoek naar stoorzenders om de kilometerheffing te ontlopen.

De controles vonden op verschillende plaatsen in ons land, onder meer in het Brusselse en in Rekkem plaats. Met speciale meettoestellen werd gekeken of er jammers of stoorzenders in de vrachtwagens aanwezig waren om de kilometerheffing te ontlopen.

“Het belangrijkste doel van deze actie is niet zo veel mogelijk vrachtwagens vatten, maar het duidelijk signaal geven dat we controleren, dat het gebruik van stoorzenders illegaal is, dat er zware straffen op staan en dat het oneerlijke concurrentie is tegenover het overgrote deel van de transporteurs die de wet wel volgen”, zegt Administrateur-generaal Johan Schoups van Viapass.

“Vrachtwagens die stoorzenders gebruiken, begaan een dubbele inbreuk op de wetgeving”, aldus nog Schoups. “Ze frauderen door kilometerheffing te ontduiken en zondigen tegen het verbod op het bezit en gebruik van stoorzenders.”

Risico op forse boetes

“ “Wanneer een vrachtwagenchauffeur betrapt wordt met een ingeschakelde stoorzender, dan moet die onmiddellijk 1.000 euro boete betalen voor het ontduiken van kilometerheffing en wordt de stoorzender in beslag genomen. Het is vervolgens aan de rechter om uitspraak te doen over de strafmaat voor het gebruik van een stoorzender”, klinkt het bij de federale politie.

“Artikel 33 van de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005 stelt dat het verboden is om een stoorzender te bezitten, te gebruiken, in te voeren, te commercialiseren of in eigendom te hebben. Op die inbreuken staan strafrechtelijke boetes van 50 tot 50.000 euro. Het BIPT kan, na overleg met het parket, zelf een administratieve boete opleggen tot 5.000 euro voor natuurlijke personen en tot 1.000.000 euro voor rechtspersonen”, zegt Jimmy Smedt van het BIPT.

Sinds iets minder dan een jaar, 1 april 2016, is de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van kracht in de drie gewesten van België. Vanaf die datum moeten de vrachtwagens een OBU aan boord hebben die steeds ingeschakeld is wanneer ze op Belgische wegen rijden. Het toestel meet exact hoeveel kilometer de vrachtwagen op betalende wegen heeft gereden en berekent zo de tolheffing die de transporteur moet betalen.

Het lokaliseren van de vrachtwagen en de berekening van de gereden tolkilometers gebeurt via een verbinding tussen de OBU en een satelliet. Wanneer een chauffeur een stoorzender inschakelt in zijn cabine, verstoren de signalen van dat verboden apparaat de ontvangst van satellietsignalen door de OBU. Op die manier lijkt het alsof de vrachtwagen minder tolkilometers heeft gereden dan in werkelijkheid, waardoor de factuur lager uitvalt.

Cijfers over het aantal vastgestelde overtredingen worden later bekendgemaakt.

Door tg
AANGERADEN