De start van het schooljaar aanpassen aan het Offerfeest? Dit vinden jullie ervan

Foto: rr

Dit jaar valt het Offerfeest op vrijdag 1 september. Moslimkinderen mogen die dag sowieso thuis blijven volgens de wet en dat baart het Katholiek Onderwijs zorgen. Zij willen de eerste schooldag naar maandag 4 september verzetten zodat niemand die nieuwe start hoeft te missen. Het voorstel roept heftige reacties op, ook bij jullie. Dit hebben jullie te zeggen over het controversiële voorstel.

Zij vinden het géén goed idee om de eerste schooldag uit te stellen:

“Misschien kan CD&V ook voorstellen om paasmaandag te ruilen voor het begin van het offerfeest. ‘t Zou mij niet verwonderen.” Johan uit Kortrijk

“Het ritueel slachten van dieren staat momenteel sowieso ter discussie, laat staan dat we hieraan zouden moeten meewerken door zulke signalen te geven. Onze kinderen worden op school nu reeds verplicht halal te eten bij elke verkoop van brochettes/hamburgers etc en bij het benuttigen van de middagmaaltijd. Mogen wij onze eigen gebruiken en gewoontes behouden in ons eigen landje aub?” Alain

“Ik respecteer ieders religie, ieders cultuur en ieders nationaliteit. Maar wie zich wil integreren dient ook te aanvaarden dat een schooljaar in Vlaanderen start op 1 september en eindigt op 30 juni.” Marc

“Wat ik als werkende mama al fijner zou vinden is de start van het schooljaar inzetten op 28/08 en de scholen die het wensen kunnen reeds een facultatieve dag of vrije dag zetten 01/09. Zo wordt er rekening gehouden met de moslimgemeenschap maar ook moet de werkende ouders die die 2 maanden verlof in de zomer soms moeilijk kunnen overbruggen met opvang en verlof. Als onze overheden willen dat we met zijn allen langer werken zullen zo toch een aantal zaken moeten veranderen en het inkorten van schoolvakanties waardoor mensen misschien wat meer vrije dagen voor zichzelf kunnen nemen kan er al eentje van zijn.” Sofie

“Wij zijn allen Belgen die leven in België met zijn eigen gewoontes en gebruiken. Het Offerfeest maakt geen deel uit van de Belgische traditie, noch van onze cultuur. Ik zou het dan ook volledig ongehoord vinden om daarvoor de eerste schooldag uit te stellen. Alleen al het feit dat we dit in overweging nemen! Waar gaat dit naartoe?!?” Inge

“Wat heeft het offerfeest in godsnaam met het katholieke onderwijs te maken? NIET UITSTELLEN !!!” Frank

“Hebben wij het hier over het KATHOLIEK onderwijs of over het ISLAMITISCH onderwijs ??? Dus het katholiek onderwijs moet het schooljaar op 1 september 2017 beginnen.” Marc uit Brugge

“Ik vind dit helemaal geen goed idee dat de scholen pas zouden starten op 4 september omwille van het Offerfeest op 1 september. Door hier te komen wonen, de kinderen te laten schoollopen in een katholieke/gemeenteschool stemmen zij in met de regels van dit land. Waarom houden ze het Offerfeest niet op 2 september dan zijn de kinderen thuis. Het gaat steeds verder en verder..... wij zijn tolerant maar kunnen niet altijd rekening houden met hun godsdienst. Doen zij dit met de onze?” Paula “We zijn hier toch nog in België dacht ik? Gaan wij dan ook al de moslim feestdagen (en ander) ook vieren?” Jacques

“Enkel vanaf de dag dat er in een moslimland ook een officiële verlofdag is voor een christelijk feest bestaat, ben ik akkoord. Ze wonen in België, gaan naar een katholieke school.....dan moeten ze zich ook houden aan de belgische wetten en de reglementen van een katholieke school.” Ann

“Ik zou alle religieus getinte feestdagen afschaffen, dan is het gedaan met die miserie. Geef de scholen een optie om zelf een aantal vrije dagen per schooljaar te bepalen wanneer ze dat zelf willen,dan moet er allemaal geen tijd aan verloren gaan en kunnen ze zich bezighouden met lesgeven wanneer het nodig is. Per slot van rekening waar gaat dit eindigen als er nog meer godsdiensten erkend zouden worden.” Dirk

“Zouden ze in pakweg Saoedi-Arabië de start van een nieuw schooljaar uitstellen omdat ik als immigrant dan toevallig een Rooms-Katholieke feestdag heb ? Wat denk je zelf ?” Luc

“Met alle begrip voor alle religies.... Maar ik vraag ook begrip voor de mensen die aan het begin van het jaar hun verlof moeten doorgeven, zoals ik, die bij het begin van het jaar reeds hun verlofdag van 1 september hebben aangevraagd en niet kunnen veranderen naar 4 september. Elk jaar wil ik zorgen dat ik mijn kinderen aan school kan afzetten ‘s morgens, hen ‘s middags voor 1 keer thuis kan laten eten en ‘s avonds zonder opvang terug van school kan halen. Als ze dit nu ineens veranderen zullen nog ouders in deze situatie zitten wat niet leuk is.” An “Volgens mij is België geen offerfeestland. Ik wil niks te maken hebben met het offeren van dieren, daarom mag er niet aan toegegeven worden. Wie in België wil leven moet leven zoals een Belg! En zich aanpassen maar niet andersom. Dus de school begint op één september zoals onze ouders en grootouders het ons gewoon gemaakt hebben.” Marc

“De regel is als volgt: Op feestdagen van je godsdienst mag je kind van de school afwezig blijven. Dat geldt voor alle door de Belgische grondwet erkende godsdiensten: de anglicaanse, de islamitische, de joodse, de katholieke, de orthodoxe en de protestantse godsdienst. Met andere woorden: het is legaal om thuis te blijven voor de kinderen in kwestie en de realiteit is dat voor vele scholen dit een groot deel van de leerlingen betreft. Maar persoonlijk vind ik wel dat het de scholen zijn die,afhankelijk van het percentage moslims, de eindbeslissing zouden moeten hebben.” Peter

Zij zijn pro het voorstel om de eerste schooldag uit te stellen:

“Persoonlijk vind ik dat we inderdaad de eerste schooldag één dag moeten uitstellen het is immers een vorm van respect , niettegenstaande ik geen enkel geloof aanhankelijk ben vind ik dat iedereen respect moet hebben voor de hoogdagen van elke geloofsbelijdenis . Het is immers een feest , een feest waarin heel veel moslims toch ook andere gelovigen op uitnodigen het zou een teken van grandeur zijn zulke maatregel te nemen.” Filip

“Mij lijkt het verstandig en een mooi gebaar naar de vrome moslimbevolking toe de start van het schooljaar op maandag 4 september te verzetten. Overigens zullen er nog heel wat kinderen vrijdag op vakantie zijn.” Franz uit Zaventem

“Een respectvolle gemeenschap betekent dat we rekening houden met elkaars geloof, cultuurgebruiken,... Kinderen van het islamgeloof krijgen trouwens ook een dag voor bepaalde feesten gedurende het schooljaar: zoals dit offerfeest. Hier de start van het schooljaar een dag uitstellen omwille van dit feest is volgens mij dus ‘respectvol’ omgaan met anderen en hun geloof. Wij sluiten onze scholen ook voor Kerst, Pasen, OLH Hemelvaart, Pinkstermaandag,... Dit zijn vrije dagen omwille van ons geloof. Besluit: ik geloof in respectvol omgaan en wederzijds begrip.” Karin uit Brugge “Waarom niet, Pasen (paasmaandag) en Kerst (tweede kerst) en Sinksen (sinksenmaandag) zijn ook religieuze feestdagen en zoveel volk zit er niet meer in de kerk...” Luc

Door evg
    VOOR ABONNEES
    Meest