De regering stelt zich vragen bij het afkopen van studiejaren

© Guy Puttemans

De pensioenhervorming waarbij men zijn studiejaren kan afkopen om een hoger pensioen te krijgen, roept vragen op. Niet alleen de oppositiepartijen hebben ernstige vragen bij de operatie, ook binnen de meerderheid, met name bij Open Vld, worden kanttekeningen geplaatst.

De Nationale Pensioencommissie onder leiding van Frank Vandenbroucke (SP.A) had voorgesteld om het mechanisme te schrappen. De regering zette toch door, maar harmoniseerde de regeling voor de stelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.“Op termijn en over alle stelsels heen zal het gaan om een besparing die de vergrijzingskost zal helpen afremmen”, zo belooft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine(MR).

De liberalen hadden liever het advies van de commissie Vandenbroucke gevolgd. “De eenvoudige afschaffing van het mechanisme zou tot een daling van de pensioenen hebben geleid. We hebben daarom het algemene principe van harmonisering gevolgd”, reageerde minister Bacquelaine.

De hervorming moet ingaan op 1 juni 2017. De operatie heeft volgens minister Bacquelaine een positief rendement. Maar verschillende fracties wilden van de minister weten hoe betrokkenen er voordeel kunnen uit halen als het voor de staat toch neerkomt op een besparing.“Hoe kan het dat het een besparing is en er toch niemand verliest? Omdat iedereen langer gaat werken, dat is het doel van de verschillende hervormingen die we doorvoeren”, antwoordde Bacquelaine.

Er kwam felle kritiek op de mogelijke gevolgen voor de ambtenaren, in het bijzonder in het onderwijs dat vooral vrouwelijke personeelsleden telt. “Het zijn opnieuw vooral de vrouwen die zullen moeten betalen voor de hervormingen”, aldus cdH-politica Catherine Fonck.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten