Geflitst tijdens de flitsmarathon? Dit mag je verwachten

Iedereen was al weken op voorhand gewaarschuwd voor de flitsmarathon, vandaag woensdag. En toch lieten weer veel chauffeurs zich verrassen en werden geflitst omdat ze te snel reden. Als u een van die snelheidsduivels bent, staat dit u te wachten.

Bent u toch geflitst, dan ontvangt u over enkele dagen een ‘antwoordformulier’ van de politie in de bus. Op dit antwoordformulier kan u invullen wie het voertuig bestuurde en is er ook plaats voorzien voor een verweer. Al zal u over stevige argumenten moeten beschikken om de boete nog ongedaan te maken.

Op het formulier staat onder andere waar u werd geflitst, welk de maximum toegelaten snelheid is op die plaats en hoe snel u reed (met correctie). Heeft u geen opmerkingen, hoeft u het formulier in principe niet terug te sturen.

Maak ik een kans als ik me verdedig?

Bij het antwoordformulier zit normaal ook een kopie van het proces-verbaal. De datum waarop de kopie is verstuurd, is erg belangrijk. Normaal gezien gaat het woord van een politieagent namelijk voor op dat van u. Dat heet de ‘bijzondere bewijswaarde’. Werd het proces-verbaal niet binnen de 14 dagen verstuurd, dan verliest het deze bijzondere bewijswaarde. Uw woord wordt dan evenveel waard als dat van de politieagent, waardoor u kunt worden vrijgesproken.

Het kan ook dat het voertuig waarmee de overtreding werd begaan niet bij uw nummerplaat hoort. Omdat het om een valse nummerplaat gaat. Als u dat kan bewijzen aan de hand van uw inschrijvingsdocumenten, zal de boete wellicht komen te vervallen.

Is de boete ongeldig als de politie de voorste nummerplaat heeft geflitst?

Neen, in België kan de politie perfect vooraan flitsen, ook al weten de meeste Belgen dat niet. De verwarring is het gevolg van een Koninklijk Besluit van 11 oktober 1997. Dat KB zei dat enkel de officiële nummerplaat (achteraan) geflitst mocht worden. Dat KB is intussen niet meer geldig.

Aan welke boete mag ik me verwachten wanneer ik geflitst ben?

Ongeveer een week nadat u op de hoogte bent gesteld dat u geflitst werd, valt de effectieve boete in de bus. Reed u bijvoorbeeld 58 km/u in plaats van 50 km/u maximum, dan betaalt u 50 euro. Reed u tussen de 10 en 30 km/u te snel bedraagt de boete 50 euro vermeerderd met 5 euro per km boven de 10 km/u te snel buiten de bebouwde kom en 10 euro per km binnen de bebouwde kom of in een zone 30. Concreet: reed u bijvoorbeeld 70 per uur waar je 50 km/u mocht rijden, betaalt u 100 euro of 150 euro.

Geflitst tijdens de flitsmarathon? Dit mag je verwachten

Hoe betaal ik?

Bij de boete zit een rekeningnummer waarop u het verschuldigde bedrag kunt storten. Daarmee is de zaak afgesloten.

Kan de boete ook digitaal worden doorgestuurd?

De politie werkt nog op de ouderwetse manier. Wanneer u via mail een boete toegestuurd krijgt en een uitnodiging tot betaling, ga er dan vooral niet op in. Dat is het werk van oplichters die je een phishingmail hebben gestuurd, waarschuwt de federale politie.

En wat als ik veel te snel reed?

Als u 40 km/u te snel reed of meer op een gewone weg of 30 km/u in een bebouwde kom of zone 30, volgt er een dagvaarding en zal u voor de politierechter moeten verschijnen. De straffen die je daar riskeert, liggen uiteraard een stuk hoger. U zal uw dagvaarding lang genoeg op voorhand thuis krijgen zodat er een verdediging voorbereid kan worden.

Kan ik mij dan best laten vertegenwoordigen door een advocaat?

Dat is aan te raden. Bekijk uw verzekeringspolis, mogelijk hebt je recht op rechtsbijstand. Dan betaalt uw verzekering de kosten van uw advocaat gedeeltelijk of volledig. Op overtreding.be krijgt u gratis advies en helpt men u verder.

Welke straf riskeert ik voor de politierechtbank?

De rechter heeft altijd het laatste woord, laat dat vooral duidelijk zijn. Hij of zij houdt rekening met alle elementen. Bijvoorbeeld hoe lang u uw rijbewijs al heeft, vorige overtredingen enzovoort. Reed u 40 km/u te snel of meer kunnen de boetes oplopen van 80 euro tot in extreme gevallen 4.000 euro. En een verval tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar. Gemiddeld betaalt u wanneer u 40 km/u te snel reed, zo’n 600 euro boete. De rechter kan u een gedeelte van dat bedrag voorwaardelijk opleggen. Dat betekent wel dat wanneer u binnen de vastgelegde periode opnieuw moet verschijnen voor overdreven snelheid, u dat bedrag alsnog dient te betalen.

Wie veroordeeld wordt moet bovenop de boete ook nog eens 200 euro storten aan het fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke misdaden. Daar kan men niet buiten.

En de rechter kan u verplichten om opnieuw je theoretische en/of praktische rijproeven af te leggen. En/of een cursus te volgen. De sensibilisatiecursussen Driver Improvement zijn, zoals werkstraffen, een vorm van alternatieve straffen voor verkeersovertreders. De overtreders moeten dan onder andere in groep praten over hun wangedrag in het verkeer.

Bovendien betaalt u ook nog de gerechtskosten (ongeveer 100 euro).

Vanaf wanneer gaat het rijverbod in?

U hoeft zelf niets te ondernemen. Na uw veroordeling zal u thuis een uitnodiging tot betalen krijgen en een bericht wanneer en waar u uw rijbewijs moet inleveren. Dat kan gerust enkele weken of zelfs maanden na uw veroordeling zijn. Meestal hebt u een kleine week de tijd om uw rijbewijs in te leveren.

Door tg