Belgische jeugdwerkloosheid en tijdelijke werkloosheid sterk gedaald in maart

© BELGA

De werkloosheid in België is in maart met 3,5 procent gedaald in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de RVA, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, heeft meegedeeld. Het zijn opnieuw de jongerenwerkloosheid en de tijdelijke werkloosheid die afgelopen maand fors zijn afgenomen.

In totaal hebben in maart 377.930 volledig werklozen een uitkering ontvangen, wat er 13.567 minder zijn dan in maart 2016. De cijfers van de RVA bevestigen de trends die ook de voorbije maanden al zichtbaar waren. Zo nam de werkloosheid bij jongeren met 12,6 procent af, al telde ons land eind maart wel nog altijd 34.605 werklozen die jonger zijn dan 25 jaar.

De enige leeftijdsklasse waarin de werkloosheid stijgt is die van de 60-plussers. Daar gaat het overigens meteen om een forse stijging van maar liefst 77,3 procent op jaarbasis. Maar de RVA benadrukt wel dat dit hoge cijfer vooral te verklaren is door het feit dat de leeftijdsgrens voor het bekomen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende is opgetrokken van 61 tot 62 jaar.

Ook de tijdelijke werkloosheid nam net als de voorbije maanden duidelijk af: -15,1 procent tot 119.972. Volgens de rijksdienst wijst zowel de daling van de jongeren- als de tijdelijke werkloosheid op een verdere verbetering van de economie.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten