In Zottegem mogen jongeren vanaf 16 jaar straks stemmen

In Zottegem krijgen jongeren vanaf 16 jaar stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Eén klein miniem probleem, die stemmen gaan allicht niet meetellen.

bbd

Stemrecht vanaf 16 jaar. Veel partijen zijn voor maar een parlementaire meerderheid vinden die dat ook omzet in een decreet, neen, dat lukt maar niet. Ook straks, wanneer het lokaal kiesdecreet wordt vernieuwd in het Vlaams Parlement, zal er allicht niets veranderen aan de leeftijdsgrens.

Dan doen we het maar op zijn Zottegems, vindt SP.A-parlementslid Kurt De Loor. Hij is een vurig pleitbezorger van stemrecht vanaf 16 en wil het daarom alvast invoeren in zijn gemeente (hij is er schepen van sociale zaken).

‘Het gaat om zowat 515 jongeren van 16 en 17 jaar die straks bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zottegem mogen gaan stemmen. Als het Vlaams decreet niet is aangepast, zullen die stemmen jammer genoeg niet meetellen. Dan blijft het bij een proeftuin, een experiment.’

Een experiment dat volgens hem gaat duidelijk maken dat jongeren wel willen gaan stemmen, wat de tegenstanders – ‘jongeren liggen daarvan niet wakker’ – ook mogen beweren.

De Loor: ‘We vragen in het middelbaar onderwijs om lessen burgerschap. Maar de ultieme bekroning van een burger – hij of zij kiest zijn vertegenwoordigers – dat willen we de jongeren niet geven. Dat is onlogisch.’

Toch ontziet de SP.A’er de jongeren: ze worden niet verplicht te gaan stemmen. ‘Ook de Vlaamse Jeugdraad denkt dat een recht beter is dan een verplichting. Het moet hen honger geven naar politiek en democratie. Zie het als een opstapje naar de opkomstplicht. Vanaf zestien mag het, vanaf 18 moet het.’

Ook al beseft De Loor dat dit onderscheid – stemrecht voor de ene, plicht voor de andere – wellicht niet strookt met het gelijkheidsbeginsel.

LEES OOK

Nu in het nieuws