Geen internetverbinding? Dan geen bouwvergunning

Foto: BELGA

Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt daarvoor enkel nog de verplichte bouwvergunning wanneer hij de woning te­gelijk ook ‘internetklaar’ maakt. “Zodat iedereen, ook huurders, over een snelle internetverbinding beschikt”, aldus ­bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V). Bij een vijfde van de huishoudens is dat vandaag niet het geval.

De nieuwe Vlaamse stedenbouwkundige verordening moet voorkomen dat in Vlaanderen nog wordt gebouwd of verbouwd zonder dat aan een internetverbinding wordt gedacht.

Dat gebeurt vaker dan we denken, zeker als het gaat om publiek toegankelijke gebouwen of huurwoningen, met alle gevolgen voor de huurders. “Daarom dat we deze verplichting voortaan expliciet opleggen aan bouwers en ver­bouwers”, aldus nog Schauvliege.

De minister geeft daarmee gehoor aan de eis van Europa om alle burgers een vlotte toegang tot het internet te geven. Ons land scoort op dat vlak niet slecht. Toch heeft volgens de recentste informatica-barometer van de FOD Economie één op de vijf huishoudens nog altijd geen internettoegang, onder meer wegens de kostprijs.

De nieuwe stedenbouwkundige verordening die ‘snel internet’ verplicht, moet ook allerhande discussies vermijden. Gaande van mensen die een huis kopen en pas daarna vaststellen dat er geen internet is en daarom de oprit moeten ­opbreken, tot huurders die het zonder internet moeten stellen, omdat de eigenaar geen aansluiting voorzag, bijvoorbeeld om kosten te besparen.

Ook de Belgische telecomoperatoren Proximus en Telenet waren vragende partij voor een duidelijke regelgeving, vermits er weleens ­onduidelijkheid rijst wie waarvoor verantwoordelijk is.

“Onze technici leggen bijvoorbeeld geen internet­kabel naar je huis of appartement”, aldus Telenet-woordvoerder Isabelle Geeraerts. “Dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Die moet zien dat in zijn huis of appartement een kabel binnenkomt. Met die ­kabel gaan onze technici vervolgens binnen in de woning aan de slag om de klant aan te sluiten op het internet.”

Volgens de Vlaamse architectenvereniging NAV zal deze bijkomende verplichting de mensen niet op extra kosten ­jagen. “Voor de meerderheid van onze klanten is internet sowieso al een vereiste. We zullen de aanwezigheid van een aansluiting voortaan gewoon iets explicieter in de bouw­aanvraag moeten vermelden”, aldus Pieter De Groote.

Door Werner Rommers
VOOR ABONNEES