Brussel zorgt voor 190 extra opvangplaatsen voor daklozen, maar transitmigranten vangen weer bot

© Photo News

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort (PS), belast met grondregie en de ministers bevoegd voor sociale zaken, Céline Fremault (cdH) en Pascal Smet (sp.a) stelden woensdag samen met de directie van Samusocial 190 nieuwe permanente plaatsen voor Brusselse daklozen in het gebouw op de Poincarélaan voor. Tegelijk trokken de ministers aan de alarmbel in verband met de vele transitmigranten die neerstrijken rond de Brusselse stations.

Het gebouw aan de Poincarélaan werd in 2016 door de Brusselse regering aangekocht voor zo’n 5 miljoen euro, nadat het al 10 jaar leeg stond. Vandaag biedt het permanent plaats aan 190 daklozen. Daaronder 110 plaatsen voor personen en gezinnen en daarnaast ook 80 plaatsen speciaal voor daklozen die onderdak hebben gevonden in de (pre)metrostations. Voor het permanent openhouden van de 190 plaatsen wordt meer dan 2 miljoen euro vrijgemaakt. In 2019 en 2020 volgen er nog renovatiewerken om de capaciteit naar 400 plaatsen te verhogen. Het gebouw blijft wel de hele tijd operationeel.

De ministers kaartten tegelijk een nieuwe probleem aan na het sluiten van de winteropvang: de transitmigranten die zich rond de Brusselse stations huisvesten. Die vallen niet onder de bevoegdheid van de OCMW’s, noch onder die van het Gewest. Het is wachten op een reactie van het federale niveau.

“Het degouteert me”, zegt minister Smet. “Niet de mensen, maar de situatie. Het is er vuil, het stinkt er en er is onveiligheid. We hebben geen zin in een conflict, maar het federale niveau moet snel een oplossing vinden.”

Nu in het nieuws