Eerste freinetschool voor beroepssecundair in regio

Marijke Windey en Bart De Bruyne aan de momenteel nog onaantrekkelijke buitenkant, met rechts achteraan het station. Foto: gvh

Sint-Niklaas -

De voor het Waasland unieke beroepssecundaire freinetschool Casa Da Vinci ontvangt op 1 september haar eerste leerlingen. Met de komst van de school zal het lelijke uitzicht, voor wie het Sint-Niklase station buiten stapt langs de noordkant, opgefrist worden.

De werkmannen van Scholen Da Vinci en Scholengroep 17 begonnen gisteren met de verbouwing van de oude lokalen van Reddie Teddy, het kinderdagverblijf dat vorige maand verhuisde van Campus Noord naar de gebouwen van Bond Moyson. De verhuis betekent een buitenkans voor de Da Vinci-scholen om uit te breiden met een freinetschool voor beroepssecundair.

“De jongste jaren was er een groeiende vraag naar een alternatief voor de A-stroom op onze zusterschool Villa Da Vinci. Die vraag kwam ook terug bij de doorstroming van leerlingen uit de lagere school De Ark en bij de verschillende andere methodescholen uit het Waasland. Op dit ogenblik zijn er alleen freinetscholen voor beroepssecundair in Gent en Kortrijk. Onze nieuwe school is, als uniek project in het Waasland, een mooie aanvulling op de al bestaande freinetfaciliteiten in enkele lagere scholen in het Waasland. Dat er nood aan is, blijkt uit het feit dat al leerlingen inschreven, terwijl de school amper al bekend is”, stellen Marijke Windey en Bart De Bruyne van de Da Vinci-scholen vast.

“We beginnen alleen met de eerste graad en we willen maximaal twaalf leerlingen per jaar, zodat we starten met 24 leerlingen. Een bewuste keuze omdat we kwaliteit boven alles stellen”, voeren Windey en De Bruyne aan.

De nieuwe school gaat echt van start op 1 september, maar het leerkrachtenteam wil Casa Da Vinci al op 9 juni officieel openen. Er is nog veel werk aan de winkel, want het is duidelijk dat de drie gebouwen van de school op de Campus Noord aan een grondige renovatie toe zijn.

De gebouwen zijn volgens De Bruyne en Windey echter in betere staat dan de aftandse buitenkant doet vermijden. “Voor kinderopvang zijn de eisen heel streng, waardoor de drie vroegere gebouwen van Reddie Teddy binnen nog in een degelijke staat verkeren. Hier kunnen we aantrekkelijke lokalen van maken voor de nieuwe leerlingen. De gebouwen krijgen ook langs de buitenkant een stevige opknapbeurt en extra groen. De nieuwe frisse look zal opvallen in het straatbeeld en de omgeving zal aantrekkelijker worden. Dat is onder meer goed voor de pendelaars, die nu op lelijke gebouwen kijken als ze het NMBS-station buiten stappen.”

Door Guy Van Vliet
VOOR ABONNEES