“Kritiek op ritueel slachten mag geen dekmantel zijn voor misprijzen”

Bron © BELGA

Kardinaal Jozef De Kesel Foto: Photo News

De vertegenwoordigers van de erkende christelijke erediensten vragen donderdagavond respect voor het fundamentele recht op godsdienstvrijheid, nu in beide landsdelen gedebatteerd wordt over het onverdoofd slachten. Onder hen ook kardinaal Jozef De Kesel.

In Vlaanderen heeft de politieke meerderheid een voorstel van decreet klaar rond onverdoofd slachten. Dat wordt nog voor het reces in het parlement behandeld, om een verbod vanaf 1 januari 2019 mogelijk te maken.

Het Waalse parlement heeft vorige week in de commissie Leefmilieu gestemd voor een verbod op ritueel onverdoofd slachten vanaf 1 september 2019.

In een gezamenlijk persbericht stellen de vertegenwoordigers van de erkende christelijke erediensten in België donderdagavond dat de kritiek op onverdoofd slachten “geen dekmantel mag vormen voor een discours van misprijzen voor de levenswijze en spijswetten van onze joodse en islamitische medeburgers”.

Prioriteit

Ze wijzen er ook op dat er naast het ritueel slachten “nog heel wat andere problematische punten zijn in de voedingsindustrie en de vleesverwerkende nijverheid die, gezien de schaal ervan, minstens evenveel prioriteit verdienen”.

“Wij vragen dat politici en beleidsmakers de verzuchtingen van de betrokken erediensten ernstig nemen en procedures uitwerken die hygiëne, volksgezondheid en dierenwelzijn zo goed mogelijk verzoenen met het fundamentele recht op godsdienstvrijheid”, zo besluiten de vertegenwoordigers.

Door
AANGERADEN
Meest recent