Intelligentie is genetisch bepaald: wetenschappers ontdekken 40 nieuwe genen die bepalen hoe snugger je bent

© Science Photo Library

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van Danielle Posthuma van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft nieuwe genen en biologische routes voor intelligentie gevonden. Zij gebruikten daarvoor een dataset van meer dan 78.000 mensen met zowel informatie over DNA-genotypes als over intelligentiescores, zo heeft de onderzoeksinstelling maandag meegedeeld, parallel met een publicatie in het vakblad Nature Genetics.

adm

Intelligentie is een van de meest onderzochte eigenschappen in de mens, waarbij hogere intelligentie geassocieerd wordt met belangrijke economische en gezondheids-gerelateerde eigenschappen. Ondanks de schattingen van 45 procent erfelijkheid bij kinderen en 80 procent bij volwassenen, heeft de wetenschap tot nu toe slechts een handvol genen in verband kunnen brengen met intelligentie. Bij de meeste van deze genen bestond twijfel of zij ook daadwerkelijk een rol spelen in intelligentie.

De studie in Nature Genetics toont bij 52 genen zeer betrouwbare relaties met intelligentie aan. Veertig hiervan waren tevoren nog niet gevonden. De meeste van deze genen hebben voornamelijk een functie in de hersenen.

Uit de studie blijkt ook dat de genetische invloeden op intelligentie sterk samenhangen met genetische invloeden op het opleidingsniveau, en iets minder sterk met stoppen met roken, hoofdomtrek, autisme en lichaamslengte. Daarnaast vonden de wetenschappers een negatieve correlatie met de ziekte van Alzheimer, depressieve symptomen, of men heeft gerookt, schizofrenie, body mass index (BMI) en omtrek van de taille.

Toekomstige studies zullen de exacte rol van deze genen in intelligentie moeten verduidelijken om een vollediger beeld te krijgen van hoe genetische verschillen leiden tot verschillen in intelligentie.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten