Mazelenepidemie in België

Foto: Hollandse Hoogte

Al enkele maanden worstelt ons land met een uitbraak van mazelen. Vooral Wallonië is getroffen. Daar werden sinds december bijna driehonderd gevallen geregistreerd. 115 patiënten belandden in het hospitaal. Een goede vaccinatie is onontbeerlijk.

“Ons land zit op dit moment helaas in de top van het aantal mazelgevallen”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Samen met Roemenië, Italië, Duitsland, Polen en Frankrijk. Het eerste geval dateert van december 2016 en is in ons land ingevoerd via een besmet persoon in Roemenië.”

In de daaropvolgende maanden steeg het aantal nieuwe gevallen van mazelen tot een piek van 40 nieuwe gevallen per week begin maart, vooral in de provincies Henegouwen en Luik.

Ondertussen werden volgens het Waalse gezondheidsagentschap Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ ) al 293 gevallen gesignaleerd in Wallonië. 115 van hen moesten worden gehospitaliseerd. Gelukkig viel er nog geen dode te betreuren. “We moeten echter niet te hoog van de toren blazen omdat er in Vlaanderen geen uitbraak is”, zegt Marc Van Ranst. “Wij hebben de voorbije jaren onze epidemietjes al gehad. “

Steiner

De mazelen vormen volgens de Wereldgezondheisdorganisatie (WHO) een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. De ziekte, die veroorzaakt wordt door een zeer besmettelijk virus, treft vooral kinderen en kan mensen ernstig ziek maken. Het mazelenvirus wordt verspreid via de lucht en komt alleen voor bij mensen. De WHO waarschuwt dat de ziekte zich in Europa, in en tussen landen, zal blijven verspreiden en dat er grote uitbraken dreigen in gebieden waar de vaccinatiegraad tegen de ziekte lager is dan 95 procent. Wanneer meer dan 95 procent van de bevolking gevaccineerd is, is de kans op een epidemie miniem en wordt de verspreiding van de mazelen uitgedoofd.

“In ons land zitten we ruim boven die vaccinatiegraad van 95 procent”, zegt Van Ranst. “Maar er zijn toch enkele groepen die een groter risico lopen. Dat zijn de jongvolwassenen die indertijd niet zo goed werden gevaccineerd en bij wie nu ook in de Waalse epidemie meer slachtoffers vallen. Daarnaast zijn er de mensen die bewust een vaccinatie weigeren zoals de aanhangers van de leer van Rudolf Steiner, die beweerde dat mazelen tof zijn omdat het de patiënt nadien sterker zou maken. Pure onzin, net het tegenovergestelde is waar. Die groep lag twee, drie jaar geleden nog aan de basis van een uitbraak in Vlaanderen. ”

Epidemie krimpt

Van de bijna 300 personen in Wallonië bij wie de afgelopen maanden mazelen werden vastgesteld, bleek één derde niet gevaccineerd. 58 procent wist niet of hij/zij ingeënt was. Om veilig te zijn, moet een baby in het eerste levensjaar een eerste vaccin krijgen. Dat moet worden vernieuwd op de leeftijd van 11 à 12 jaar.

AVIQ laat nu weten dat de epidemie in Wallonië geleidelijk aan vermindert. De afgelopen maand liep het aantal nieuwe gevallen terug tot minder dan vijf per week.

Door Geert Neyt
AANGERADEN