Is het discriminerend om een vakantiejob aan familie van werknemers te geven ?

© Photo News

UNIA, de organisatie die waakt over gelijke kansen voor iedereen, zegt dat bedrijven die vakantiejobs voorbehouden aan kinderen of andere familieleden van eigen personeelsleden in strijd zijn met de antidiscriminatiewet.

Geert Neyt

Dat staat deze week in Knack en wordt aan ons bevestigd door Unia. “Bedrijven stellen ons regelmatig - en zeker in de periode voor de zomervakantie begint - de vraag of zij bij het toekennen van een vakantiejob voorrang mogen verlenen aan kinderen van hun werknemers”, zegt Bram Sebrechts, woordvoerder van Unia.

“Wij hebben die vraag onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat dit inderdaad in strijd is met de antidiscriminatiewet. Niet alleen religie, ras en bijvoorbeeld een handicap zijn criteria voor die wet maar ook geboorte. Dat is een vrij abstract criterium maar wil eigenlijk zeggen dat je niet bevoordeeld mag worden omdat je het kind bent van iemand.”

Geen quota

“Wij adviseren die bedrijven dan altijd om slechts een klein deel van de beschikbare vakantiejobs open te stellen voor familie van personeel.”

“Werkgevers die geen selectieprocedure willen organiseren, kunnen alternatieve oplossingen zoeken zoals bijvoorbeeld een loting of een toewijzing in chronologische volgorde van inschrijving.”

Unia gaat niet zo ver om quota te eisen voor bedrijven. Er komen immers geen echte klachten binnen van studenten die zich gediscrimineerd voelen omdat ze geen vakantiejob kregen. “Maar misschien vinden studenten wel minder goed de weg naar ons”, aldus Sebrechts.

Voorsprong

Het artikel in Knack wees er ook op dat allochtonen het een pak moeilijker hebben om een vakantiejob te vinden dan hun autochtone leeftijdgenoten. Daardoor zijn ze vaak al gedemotiveerd voor ze echt aan het werk gaan.

“Ook daarover krijgen we weinig meldingen binnen”, aldus Unia. “Maar het is een belangrijk punt. Wie een of meerdere vakantiejobs heeft uitgevoerd, heeft een voorsprong op de arbeidsmarkt. Ervaring is zeker een pluspunt bij sollicitaties. Je krijgt geen baan enkel omdat je een vakantiejob hebt gedaan maar het kan een werkgever over de streep trekken. Je kan zo tijdens het sollicitatiegesprek concreter worden, je hebt een beter zicht op plus- en minpunten. Kortom, je profiel krijgt meer vlees en bloed. Bovendien creëert een vakantiejob voor de jongere een netwerk of referenties die kunnen leiden tot vast werk.”

VOKA

Bij werkgeversfederatie VOKA vindt men het advies van Unia om maar een deel van het aantal vakantiejobs voor te behouden voor familie van werknemers een goed idee. “We hebben overigens in het verleden ook een project gehad waarin een deel van de vacatures expliciet werd voorbehouden voor allochtonen of mensen met een handicap”, zegt Sonja Teughels van VOKA.

“We moeten wel uitkijken dat werkgevers hun personeel niet voor het hoofd stoten. In veel bedrijven is het al vele jaren ingeburgerd dat kinderen in de vakantie daar mogen werken dat het voor veel weerstand kan zorgen als iedereen plots moet solliciteren voor de studentenjob. Die courante praktijk is vaak een uitstekende manier om een band te kweken tussen het bedrijf en haar personeel, en dat over verschillende generaties heen.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten