Schikking voor Fortis dreigt op niets uit te draaien

© Belga

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de Fortis-schikking vrijdag niet bindend verklaard. De schikking voorzag in een schadeloosstelling voor iedereen die tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 aandeelhouder was van Fortis, maar dreigt nu in het water te vallen.

Wle

Dat is een tegenvaller voor Ageas, de erfgenaam van Fortis, die bereid was om voor de schikking 1,204 miljard euro op tafel te leggen - het hoogste schikkingsbedrag ooit in Europa. De verzekeraar kan nu nog geen definitieve streep trekken onder het Fortis-verleden.

Over de schikking is maandenlang in het grootste geheim onderhandeld tussen Ageas en belangenverenigingen als Deminor, Stichting FortisEffect, Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF) en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). In maart vorig jaar werd een akkoord bereikt, waarmee ook alle burgerlijke rechtszaken rond Fortis voor de gebeurtenissen in 2007 en 2008 naar de prullenmand werden verwezen. Maar dan moest die schikking wel door een rechter worden bekrachtigd.

Intussen sloten ook andere partijen zich bij het voorstel aan (onder meer advocaten Geert Lenssens en Laurent Arnauts en de Nederlandse miljardair Dik Wessels). Naar schatting 95 procent van de Fortis-aandeelhouders was voorstander van de deal.

Niet iedereen voorstander

Maar niet iedereen aanvaardde de schikking. Onder meer advocaat Mischaël Modrikamen en de Nederlandse groep ConsumentenClaim maakten voorbehoud en wilden dat de rechter de schikking niet bindend zou verklaren.

Dat laatste is nu ook gebeurd, al spreekt het gerechtshof in Amsterdam over “een tussenuitspraak”. Ageas en de belangenverenigingen krijgen vier maanden de tijd (tot uiterlijk 17 oktober) om zich te beraden of zij de schikking willen aanpassen.

Niet bindend

Het gerechtshof in Amsterdam zegt op zijn website dat het de schikking niet bindend kan verklaren, omdat de compensatieregeling “op verschillende onderdelen tekortschiet”. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen aandeelhouders die zich voor 31 december 2014 aangesloten hebben bij een belangenorganisatie en zij die dat niet gedaan hebben. De eerste categorie -zogenaamde actieven- ontvangen volgens het schikkingsvoorstel meer dan de niet-actieven, maar volgens het hof is geen goede reden gegeven voor dat onderscheid. “Eventueel koersverlies is voor beide groepen van aandeelhouders gelijk. Door het onderscheid dat wordt gemaakt tussen actieven en niet-actieven is de compensatieregeling volgens het gerechtshof niet redelijk”, staat er. Volgens Consumentenclaim bedraagt het verschil in compensatie voor actieven en niet-actieven 50 procent.

Het gerechtshof twijfelt ook of de belangen van de niet-actieven voldoende zijn meegewogen, want ook de belangenorganisaties zelf krijgen een vergoeding van Ageas. Die loopt in de tientallen miljoenen euro, was duidelijk geworden bij de pleidooien einde maart. “De indruk is gewekt dat het eigen belang van de belangenorganisaties een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de schikkingsovereenkomst”, aldus de rechtbank.

Of er een akkoord zal worden bereikt om de schikking aan te passen, is twijfelachtig. Tijdens de pleidooien lieten de verzoekende partijen al verstaan dat het akkoord wijzigen op bepaalde punten “onmogelijk” werd geacht. De onderhandelingen duurden erg lang en waren erg complex, zei de advocaat van Ageas toen.

Aangeboden door onze partners