Nieuwe EU-tool moet toegang tot arbeidsmarkt voor asielzoekers vergemakkelijken

© BELGA

Europees Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen (CD&V) heeft dinsdag in het Klein Kasteeltje, het opvangcentrum voor asielzoekers van Fedasil, een nieuw Europees instrument voorgesteld waarmee men een vaardigheidsprofiel van burgers uit derde landen kan opstellen. Op die manier wil men sneller hun vaardigheden en ervaringen in kaart brengen en hun toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

De bedoeling van de EU Skills Profile Tool, een off- en online webeditor, is de vaardigheden, kwalificaties en ervaringen van onderdanen van derde landen duidelijker te presenteren tegenover werkgevers, organisaties die met migranten werken en aanbieders van onderwijs en opleidingen in de hele Europese Unie.

‘Talenten uit derdewereldlanden niet verkwisten’

“De talenten van onderdanen van derdewereldlanden mogen niet worden verkwist”, zegt Thyssen. “Dankzij deze tool kunnen zij makkelijker werk vinden. Bovendien krijgen nationale overheden een duidelijk beeld van hun vaardigheden en kwalificaties”.

De tool is geen verplichte kost voor de lidstaten, maar biedt eerder facultatieve steun.

Wie het formulier invult, beschikt over een “vaardigheidsprofiel”. Iedereen kan het instrument gratis gebruiken.

De tool strookt ook met het actieplan van de Europese Commissie over de integratie van onderdanen van derde landen, dat een jaar geleden werd opgestart en de lidstaten steun verleent bij de integratie van de 20 miljoen onderdanen van derde landen die legaal in de EU verblijven.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten