“Geen doktersbriefje voor week ziekte? Dan ook geen gewaarborgd loon”

(themabeeld) Foto: shutterstock

Indien werknemers geen doktersbriefje meer moeten indienen wanneer ze tot één week ziek zijn, hebben ze volgens zelfstandigenorganisatie NSZ ook geen recht op gewaarborgd loon. Want zonder doktersbriefje is er helemaal geen bewijs dat ze wel degelijk ziek zijn.

Het voorstel komt van Lode Godderis, professor in de arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven. Hij vindt het compleet overbodig dat we voor ‘banale’ aandoeningen als een zware verkoudheid naar de huisarts moeten voor zo’n attest.

“Geen doktersbriefje voor week ziekte? Dan ook geen gewaarborgd loon”
Christine Mattheeuws Foto: *

“Niet op kap van de werkgever”

Het is duidelijk. NSZ staat absoluut niet te springen voor het voorstel van professor Godderis. “Mocht het ooit realiteit worden, dan eist de ondernemersorganisatie dat ook het gewaarborgd loon waar de werknemer recht op heeft tijdens ziekte wordt afgeschaft voor die periode”, zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws. “Wie dan afwezig is zonder doktersbriefje, zal dat op eigen kosten moeten doen en niet op de kap van de werkgever. Voor werkgevers zou dat meteen ook een mooie besparing opleveren.”

“Ons voorstel zet meteen een rem op eventuele misbruiken”, aldus Mattheeuws. “Want wie dan afwezig blijft, doet dat dan op eigen kosten en niet op die van de werkgever.”

1.000 euro per dag

NSZ wijst er ook op dat het voorstel van de professor arbeidsgeneeskunde onbetaalbaar zou zijn mocht de werkgever dan ook nog het gewaarborgd loon moeten betalen. Onderzoek van Securex heeft aangetoond dat één dag afwezigheid de werkgever 1.007 euro aan directe en indirecte kosten per dag kost. Voor een periode van één week lopen die kosten met andere woorden op tot goed 5000 euro. “Het is duidelijk dat professor Godderis geen rekening houdt met de dagelijkse realiteit en het feit dat absenteïsme nu al weegt op micro-ondernemingen en kmo’s.”

“Wie het onredelijk vindt om zonder doktersbriefje pas gewaarborgd loon te geven na één week ziekte moet trouwens niet klagen, want zelfstandigen krijgen geen enkele vorm van uitkering gedurende de eerste maand”, besluit Mattheeuws.

Door mtm
AANGERADEN
Meest recent