REACTIES. “Door wanbeleid regering-Bourgeois hebben Vlaamse gezinnen twee jaar lang onwettige belasting betaald”

© BELGA

Zowel de SP.A als de PVDA reageren tevreden op de vernietiging van de Turteltaks, de omstreden Vlaamse energieheffing die eind 2015 werd ingevoerd. “De Vlaamse regering deed in haar belastingdrift niet eens moeite om iets anders te bedenken dan een zoveelste factuur naar de Vlamingen te sturen. Het is goed dat die factuur wordt afgeschaft, maar hierdoor heeft elk Vlaams gezin en elke kmo wel twee jaar lang een onwettige belasting moeten betalen. Dat is wanbeleid”, luidt het.

mtm

“Wij hebben van in het begin gezegd dat de Turteltaks oneerlijk, onnodig en onwettig is”, zeggen fractieleider Joris Vandenbroucke en Vlaams parlementslid Rob Beenders, allebei SP.A. “Het is dan ook niet meer dan normaal dat het Grondwettelijk Hof de energieheffing vernietigt. Minister Tommelein moet nu werk maken van een rechtvaardige financiering van de omslag naar meer hernieuwbare energie, waarbij de kost veel eerlijker gespreid wordt en niet langer eenzijdig bij de gezinnen wordt gelegd.”

“Grootste bedrijven betaalden niet”

“De Turteltaks was een forfaitaire taks die alleenstaanden en gezinnen tot 200 keer meer kostte per verbruikte hoeveelheid energie dan grote bedrijven. De allergrootste bedrijven, samen goed voor een derde van het stroomverbruik in Vlaanderen, betaalden zelfs 0 euro.”

“De Turteltaks was ook een onnodige belasting, omdat er andere en veel eerlijker manieren bestaan om de kost van energieopwekking en investeringen in een duurzaam, toekomstgericht energiesysteem te spreiden. Een bijdrage die gebaseerd is op het verbruik, waarbij een nultarief geldt voor het basisverbruik van gezinnen en onnodig luxeverbruik extra belast wordt is voor ons een piste die meer dan het onderzoeken waard is. Een progressieve energiebijdrage zou de sterkste schouders de zwaarste lasten doen dragen. Dat is maar eerlijk.”

“Zoveelste factuur”

“Tot slot was het van in het begin duidelijk dat de Turteltaks onwettig was, omdat de federale overheid al een belasting int op de elektriciteitsfactuur. De Raad van State gaf dat meteen helder aan in haar advies aan de Vlaamse regering. “De regering had zichzelf heel wat onheil kunnen besparen door op dat moment de Turteltaks te begraven en een eerlijke en betaalbare energiefactuur uit te werken”, zeggen Vandenbroucke en Beenders. “Maar in haar belastingdrift deed ze niet eens moeite om iets anders te bedenken dan een zoveelste factuur naar de Vlamingen te sturen. Het is goed dat die factuur wordt afgeschaft, maar door deze Vlaamse regering heeft elk Vlaams gezin en elke kmo wel twee jaar na elkaar een onwettige belasting moeten betalen. Dat is wanbeleid.”

“Het Waterloo van de Vlaamse regering”

“Een grote overwinning”, luidt het ook bij PVDA’ers Peter Mertens en Tom De Meester, initiatiefnemers van het Turteltaksproces. “Een fantastische overwinning voor de bijna 20.000 deelnemers aan het proces. Dit bewijst dat actie loont. Echte kracht komt van onderuit.”

“Vorig jaar al voorspelde ik dat de Turteltaks wel eens het Waterloo van de Vlaamse regering zou kunnen worden”, aldus Mertens.

De PVDA noemt het wel “onbegrijpelijk” dat het Grondwettelijk Hof de Turteltaks wel vernietigt, maar zonder terugwerkende kracht. “Consumenten kunnen de Turteltaks die sinds maart 2016 betaald werd, dus niet terugvorderen. Dat is totaal inconsequent. Het Hof moet ons juridisch over de hele lijn gelijk geven, maar plooit hier duidelijk voor het politieke establishment.”

© BELGA

“Vandaag vieren we”

“Hoe dan ook, vandaag vieren we feest”, besluit Peter Mertens. “Vanaf 2018 moet niemand nog Turteltaks betalen. Na anderhalf jaar campagne halen we onze slag thuis. Het is de PVDA die de term Turteltaks muntte die minister Turtelboom uiteindelijk de kop kostte, maar wij hebben altijd gezegd: het ontslag van minister Turtelboom volstaat niet, ook de Turteltaks zélf moet verdwijnen. En kijk: wat velen onmogelijk achtten, is vandaag realiteit.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten