Elk kind fiscaal gelijk: dit zou er veranderen

© Shutterstock

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil het belastingvoordeel voor mensen met kinderen grondig hervormen. Momenteel geldt de regel: hoe meer kinderen je hebt, hoe meer fiscaal voordeel je krijgt. Van Overtveldt wil in de toekomst echter eenzelfde bedrag voor elk kind. Maar wat houdt dat precies in?

evg

Hoe is de situatie momenteel?

Elke Belg (met of zonder kinderen) krijgt een belastingvrije som waarop geen belastingen moet worden betaald. Dit aanslagjaar gaat dat om een belastingvrije som van 7.270 euro. In het huidige systeem krijg je per kind echter een grotere verhoging van die belastingvrije som.

Hoeveel bedraagt de verhoging van deze belastingvrije som precies?

Eén kind: verhoging van 1.550 euro Twee kinderen: verhoging van 3.980 euro Drie kinderen: verhoging van 8.920 euro Vier kinderen: verhoging van 14.420 euro

Hoe zou het toekomstige systeem eruit zien?

Van Overtveldt wil echter dat de verhoging van die belastingvrije som hetzelfde wordt voor elk kind. Een exact bedrag wil de minister nog niet geven, maar men verwacht dat het om 2.300 euro per kind zou gaan, dat schrijven HLN en De Morgen.

Eén kind: verhoging van 2.300 euro Twee kinderen: verhoging van 4.600 euro Drie kinderen: verhoging van 6.900 euro Vier kinderen: verhoging van 9.200 euro

Voor wie zou deze hervorming (geen) goed nieuws zijn?

Mensen die drie of meer kinderen hebben, zouden in het nieuwe systeem een kleinere belastingvrije som krijgen. Gezinnen met drie kinderen zouden een belastingvrije som van 6.900 euro krijgen in plaats van 8.920 en mensen met vier kinderen een belastingvrije som van 9.200 in plaats van 14.420 euro. Voor hen zou de hervorming dus geen goed nieuws zijn.

Mensen met één of twee kinderen daarentegen halen wel voordeel uit het nieuwe systeem. Gezinnen met één kind zouden een belastingvrije som van 2.300 euro krijgen in plaats van 1.550 euro, en voor mensen met twee kinderen zou het om 4.600 euro in plaats van 3.980 euro gaan.

Voor wie geldt deze maatregel?

Het voorstel geldt enkel voor kinderen die geboren worden nadat de maatregel officieel van kracht gaat. Gezinnen die voor deze toekomstige datum al kinderen hebben, zullen met andere woorden nog onder het oude systeem vallen.

Wat zijn de reacties?

Eric Van Rompuy

Eric Van Rompuy, voorzitter van de Kamercommissie Financiën, is niet te vinden voor de hervorming van Van Overtveldt. “CD&V is er voor grote en kleine gezinnen. Als men nu een maatregel neemt ten koste van de grote gezinnen, denk ik niet dat die bij ons veel kans maakt.”

Open VLD

“Het gelijkstellen van de belastingvrije som voor elk kind ten laste krijgt onze steun”, zegt Luk Van Biesen, specialist Financiën van Open VLD. “Ieder kind moet gelijk worden behandeld. Al moet er wel rekening worden gehouden met specifieke situaties, zoals alleenstaanden met kinderen. Zij zijn gevoeliger om in de werkloosheidsval te raken.”

Gezinsbond

“Drie of meer kinderen hebben, zou bijna een soort luxe worden, als deze hervorming samenvalt met die van de kinderbijslag.” Dat zegt de Gezinsbond, die het idee niet afschiet maar vindt dat de som per kind zou veel hoger moeten liggen. “De belastingvrije som per kind zou minstens op het niveau van dat van het derde kind moeten liggen. Dat zou neerkomen op 4.940 euro.”

Kris Peeters

“Het voorstel van N-VA versterkt gezinnen op enkele vlakken, maar verzwakt ze evengoed weer op andere. Wie een ziek of gehandicapt kind heeft, als alleenstaande gaat inwonen bij de ouders, drie of meer kinderen heeft of kinderen thuis laat opvangen door grootouders, zou met het voorstel van N-VA geld verliezen,” aldus Peeters.

Lees ook: Elk kind gelijk voor de fiscus: gemengde reacties op voorstel

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten