Heeft u uw zorgpremie (net) te laat betaald? Dat kost u later honderden euro's

Bron © Het Laatste Nieuws, eigen berichtgeving

Marie-Christine Lazou draagt de zware gevolgen van een kleine vergetelheid

Middelkerke -

Je kan maar beter de verplichte jaarlijkse zorgpremie van 50 euro netjes op tijd betalen, want anders verlies je later, als je die zorg echt nodig hebt, 520 euro per keer dat je te laat betaald hebt. “Een maatregel die echt buiten alle proportie is en zo snel mogelijk moet afgeschaft worden”, vindt de Vlaamse SP.A-fractie. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beaamt dat de sanctie veel te streng is en hoopt ze af te schaffen vanaf volgend jaar. Maar ondertussen krijgen duizenden zwaar zorgbehoevende mensen geen cent steun voor iets waar ze toch jarenlang zelf voor betaald hebben.

Aanleiding van de discussie is het verhaal van Marie-Christine Lazou in Het Laatste Nieuws. Bij de 68-jarige vrouw uit Middelkerke werd twee jaar geleden dementie vastgesteld. Daardoor ook vergat ze de laatste jaren wel eens om iets te betalen. Zo betaalde ze in 2011, 2012 en 2013 haar zorgpremie te laat. “Soms een week, soms een maand, een keer zelfs enkele dagen maar”, zegt haar zoon Gregory Vanmeirhaeghe. “Toen konden we nog niet weten dat mijn mama al de eerste tekenen van dementie vertoonde.”

Ondertussen is de demente vrouw zwaar hulpbehoevend. Daarom heeft ze ook recht op een tegemoetkoming van 130 euro per maand. Uit de kas die ze jarenlang zelf heeft helpen spijzen. Alleen moet ze een jaar lang wachten op een eerste uitkering, vier maand per keer dat ze ooit te laat heeft betaald. Zo loopt ze dus 1.560 euro mis. “Ik vind dat echt héél streng en ook onrechtvaardig”, zegt Gregory Vanmeirhaeghe.

Hardvochtig

Dat vindt ook Joris Vandenbroucke, fractieleider voor SP.A in het Vlaams parlement. “Dit is hardvochtig”, zegt hij. “Zeker omdat het hier gaat om iemand die de zorgpremie wel degelijk betaald heeft, alleen een beetje te laat. Dat je daarvoor een sanctie of een boete krijgt, is begrijpelijk. De premie drijft nu eenmaal op solidariteit. Wie drie keer op rij te laat, niet of onvolledig betaalt, krijgt overigens al een boete van 250 euro aangerekend. Dat je daarbovenop vele jaren later , als je zelf zwaar zorgbehoevend wordt en dat financiële steuntje van 130 euro per maand goed kan gebruiken, nog een tweede keer moet gestraft worden, is echt van de pot gerukt.”

Omwille van die regeling wordt jaarlijks 3.500 zwaar hulpbehoevende Vlamingen een tegemoetkoming ontzegd gedurende vier, acht, twaalf maanden of nog langer. Maar volgens Vandenbroucke zijn er jaarlijks ongeveer 200.000 Vlamingen die de zorgverzekering niet tijdig betalen. Zij zullen dus later, als ze zorgbehoevend worden, daarvan de zware gevolgen dragen.

Het kabinet van minister Vandeurzen ontkent dat het over zoveel mensen zou gaan, maar heeft ook geen precies cijfer.

Ignace Leus, zelf ex-directeur van de CM-Zorgkas, vindt het onbegrijpelijk dat de premie niet automatisch van de personenbelasting wordt afgehouden. “Nu is het de burger zelf die verantwoordlijk wordt gesteld voor de betaling. Vooral zwakkere burgers die problemen hebben met hun administratieve winkel komen zo in de problemen.”

Leus vindt overigens ook dat de hoogte van het premiebedrag afhankelijk zou moeten zijn van het inkomen. Nu krijgen enkel mensen met een laag inkomen een vermindering tot 25 euro.

Kwijtgescholden straf

Joris Vandenbroucke: “Mijn partij heeft al in het voorjaar aan minister Vandeurzen gevraagd om die opschorting van de tegemoetkomingen af te schaffen. We hebben berekend dat dit de regering maximaal 5,4 miljoen euro zou kosten. Maar er beweegt nog altijd niets.”

“De minister vindt ook dat die sanctie te streng is”, zegt Nico Krols, woordvoerder van minister Vandeurzen. “Maar afschaffen heeft natuurlijk wel invloed op het budget, dus kan je dat niet zomaar doen. De minister is wel van plan om dit voorstel in het najaar op tafel te leggen als de onderhandelingen starten over de begroting van 2018. We zullen dan proberen de maatregel vanaf 1 januari 2018 op te heffen. Als dat niet lukt, moet het zeker deze legislatuur nog lukken.”

Hij wist er ook op dat er altijd bezwaar kan worden ingediend tegen de sanctie. “In het geval van demente mensen wordt de straf meestal kwijtgescholden”, zegt Krols. “Omdat men ervan uitgaat dat die mensen vergaten op tijd te betalen door hun ziekte.”

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid werden tussen 1 april en 31 december 2016 150 bezwaarschriften ingediend. 87 daarvan werden aanvaard omwille van financiële of medische redenen.

Door Geert Neyt
AANGERADEN