Vakbond ACV vernietigend over rol CD&V in Zomerakkoord: “Dit zal tot harde winter leiden”

Foto: Brecht Van Maele

“Fiscale rechtvaardigheid? Het Zomerakkoord van de regering doet een schamele poging, maar wij stellen vast dat de grote inkomens helemaal niet worden aangesproken.” Aan het woord is ACV-voorzitter Marc Leemans, die ook vindt dat de regering de sociale ­zekerheid volledig ondergraaft. Dat de topman van de vakbond het akkoord neersabelt, is vooral voor CD&V, dat van fiscale rechtvaardigheid een speerpunt maakte, heel pijnlijk.

Al twee jaar hamert CD&V op de fiscale rechtvaardigheid. De term staat niet alleen in het regeerakkoord, na het sociale protest tijdens de eerste jaren van Michel I – omdat er een indexsprong werd doorgevoerd en een reeks facturen duurder werd – werd de roep luider om ook de grote vermogens meer te laten bijdragen.

Om die reden vochten de Vlaamse christendemocraten voor de ­invoering van een meerwaardebelasting op aandelen, een gevecht dat ze niet haalden. De trofee die ze afgelopen week wel binnenhaalden, is de effectentaks die moet worden opgehoest wanneer je meer dan 500.000 euro op een effectenrekening hebt staan.

Heeft CD&V zich laten rollen?

Maar niet alleen fiscale experts hebben vragen bij de taks, ook de eigen linkse CD&V-achterban schiet met scherp. ­Beweging.net – het voormalige ACW – was nog voorzichtig positief, maar het ACV windt er geen doekjes om. Heeft CD&V zich laten rollen? “De kans is groot dat deze poging voor meer fiscale fair play een slag in het water wordt.” Volgens het ACV zal de fiscus de taks moeilijk kunnen controleren en zal het Grondwettelijk Hof die zo goed als zeker vernietigen omdat die discriminerend is. Slotsom? “Grote vermogens worden opnieuw ontzien.”

Harde sociale winter

Het is overigens lang niet de enige kritiek van de vakbond op het Zomerakkoord dat CD&V mee afsloot en mee verdedigde. Volgens Leemans ondergraaft het de ­financiering van de sociale zekerheid en wou de regering nu snel een akkoord afsluiten, maar zal pas later blijken hoe alles moet worden betaald. “Een akkoord uit zomerse lichtzinnigheid dat door verkeerde beleidskeuzes een harde sociale winter aankondigt”, klinkt het.

Leemans verwijst onder meer naar de ­begroting, waar verschillende ministers nog voor in totaal 737 miljoen euro aan bespa­ringen moeten bedenken. Besparingen in sociale zaken, gezondheidszorg, werk en pensioenen. En dat de verlaging van de belastingen voor bedrijven de schatkist niets gaat kosten, dat gelooft het ACV ook niet. Leemans verwijst daarvoor naar verklaringen van Open VLD-vice­premier Alexander De Croo, die in een interview met De Tijd duidelijk aangeeft dat dat wat hem betreft niet echt hoeft.

Enorm gat in de financiering van de pensioenen

Nog een ACV-argument: op meer en meer werk moeten geen sociale bijdragen meer worden betaald. Dat was al het geval in de deeleconomie en straks kan iedereen nog eens 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. “Dat is bijna 1.000 euro per maand met 0 euro sociale bijdragen. Dit slaat een enorm gat in de ­financiering van de pensioenen, de ziekteverzekering en de werkloosheid. En dan zal de blauwe redenering volgen dat er extra moet worden bespaard, zeker?” Leemans vreest dat vooral de gewone man het slachtoffer zal zijn van de factuur die wordt door­geschoven naar de toekomst.

Eigen achterban kwaad

Vooral voor CD&V is de kritiek meer dan vervelend. De partij wil in deze centrumrechtse regering het sociale gelaat zijn, maar indien de eigen linkse achterban het regeringswerk met de grond gelijkmaakt, wordt dat een pak moei­lijker. Net zoals vrijdag naar aanleiding van het commentaar van ­Beweging.net, wou de partij ook nu niet reageren.

Door farid el mabrouk
AANGERADEN
Meest recent