"Onze intelligentie wordt bepaald door onze genen en onze omgeving"

© Shutterstock

Is intelligentie erfelijk? Krijgen slimme ouders automatisch slimme kinderen? Volgens de Australische professor Con Stough van Swinburne University kan die vraag niet zomaar bevestigend of ontkennend beantwoord worden. Intelligentie is veeleer een complex gegeven, dat zowel door onze genen als onze omgeving bepaald wordt.

VVA

"Intelligentie is een complex gegeven", vertelt professor Con Stough van the Swinburne Centre for Human Psychopharmacology van Swinburne University aan de krant The Huffington Post Australia. "Onderzoek heeft uitgewezen dat intelligentie grotendeels bepaald wordt door onze genen en onze omgeving, maar ook andere factoren kunnen een rol spelen."

Om de genetische component voor intelligentie te bepalen, bestudeerden wetenschappers in het verleden al meermaals het IQ van tweelingen. "Wanneer we het IQ van tweelingen met elkaar vergelijken, zijn we in staat om de genetische component op intelligentie in te schatten. Deze studies hebben uitgewezen dat ongeveer 70% van het IQ erfelijk is en dat ongeveer 30% door omgevingsfactoren wordt bepaald."

De professor wil echter toch nog enkele kanttekeningen maken bij deze bevindingen: "Het gaat hier voornamelijk om een gemiddelde dat niet zomaar op elk individu van toepassing is. Daarenboven weten we ondertussen dat genen niet zomaar uit zichzelf 'werken'. Ze functioneren binnen een bepaalde omgeving, ze kunnen met andere woorden aangezet of uitgeschakeld worden door omstandigheden in hun omgeving. Vergelijk het gerust met de groei van tarwegewassen. Als ze niet genoeg bewaterd worden, zullen ze niet groeien."

Andere factoren

Maar daar houdt het niet mee op. Ook andere factoren kunnen bepalend zijn. 'De sociaal-economische status is een interessant randgegeven. Veel onderzoekers zijn van mening dat onze sociaal-economische status bepaald wordt door onze genen. Een hogere status zou veroorzaakt worden door betere genen. Betere genen zouden er dan weer voor zorgen dat we gemakkelijker kunnen meedingen op de hogere ladder van de maatschappij. Ik deel dit geloof niet. Ik ben ervan overtuigd dat de omgeving, vooral over meerdere generaties heen, voor een hogere status kan zorgen."

"In ons onderzoekscentrum onderzoeken we de impact van voeding, maar het is algemeen geweten dat ook gezondheid, slaap, beweging, kwaliteit van het onderwijs en andere omgevingsfactoren de intelligentie kunnen beïnvloeden. Zo zullen kinderen die onvoldoende slapen of een ongezond voedingspatroon hebben uiteraard minder goede schoolprestaties neerzetten. Hoe deze factoren vervolgens allemaal inwerken op onze genen is een volgende piste die onderzocht moet worden. We zijn slechts aan het begin van een grote ontdekkingsreis."

Aangeraden
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt