SP.A wil taboe rond bankgeheim verbreken: “Maak alle inkomens uit vermogens bekend”

Foto: © lev dolgachov

Vanaf september kent de fiscus alle inkomsten die u uit vermogen in het buitenland haalt. “Doe dit ook voor binnenlandse inkomsten”, zegt SP.A in een nieuw wetsvoorstel waarmee ze een belangrijk taboe rond het bankgeheim in ons land wil doorbreken. “Anders zal de taks op effectenrekeningen een slag in het water zijn”, zegt volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen.

“België dreigt een soort van Panama voor de Belgen te worden”, zeggen Van der Maelen en Peter Vanvelthoven. Vanaf september kent de fiscus namelijk alle inkomsten uit buitenlands vermogen. SP.A stelt nu in een nieuw wetsvoorstel voor om dit gelijk te schakelen voor binnenlands vermogen.

Onze arbeidsinkomsten, pensioen, ziekteuitkering enz. kent de fiscus tot de laatste euro. Maar de opbrengsten van aandelen, obligaties, spaarboekjes en dergelijke blijven compleet onbekend: daar wordt wel een roerende voorheffing op geheven, maar die is liberatoir, wat betekent dat de fiscus wie die betaald heeft vrijstelt van andere fiscale verplichtingen hierop.

SP.A wil taboe rond bankgeheim verbreken: “Maak alle inkomens uit vermogens bekend”
Peter Vanvelthoven (SP.A). Foto: ISOPIX

Het zijn de werkgevers die ons loon meedelen. De SP.A’ers stellen nu voor dezelfde verplichting aan de banken op te leggen voor inkomsten uit vermogen.

Op die manier kan vermeden worden dat de nieuwe effectentaks een slag in het water wordt. Wie zijn effecten over verschillende rekeningen spreidt, kan daar namelijk aan ontsnappen, zoals nogal wat Belgen spaarboekjes bij meerdere banken hebben om belastingredenen. Maar dit kan ook helpen om sociale fraude te bestrijden: studiebeurzen en andere steunmaatregelen zijn aan inkomen gebonden, maar dat uit vermogen is onbekend. “Een betere kennis van alle inkomsten laat toe om een gerichter sociaal beleid te voeren. Zo kunnen we ook vermijden dat sociale tegemoetkomingen terechtkomen bij mensen met hoge inkomens”, zeggen Van der Maelen en

SP.A wil taboe rond bankgeheim verbreken: “Maak alle inkomens uit vermogens bekend”
Dirk Van der Maelen (SP.A). Foto: Photo News

Vanvelthoven.

Fraudebestrijding

Globaal kan ook het geheel van fraude beter bestreden worden. In de praktijk is het bankgeheim nu slechts voor een piepklein deel opgeheven: de fiscus mag pas in uw bankrekeningen snuisteren als er echt een vermoeden van fraude is. En dan nog moet hij eerst aan u de vragen hierover stellen. Met het SP.A-voorstel zou dit zo kunnen, waardoor mensen met hoge dividenden of rentes vragen zouden kunnen krijgen over de oorsprong van het kapitaal. Dat maakt fraude moeilijker en helpt ook in de strijd tegen misdaadgeld, stellen de volksvertegenwoordigers.

België is overigens een van de weinig Oeso-landen waar dit soort inkomsten nog niet bij de fiscus bekend zijn, zo stellen ze ook.

Door Bart Moerman
AANGERADEN
Meest recent