“Regering verhinderde ministers op te treden tegen daklozenorganisatie Samusocial”

Bron © BELGA

Foto: BELGA

De bevoegde ministers werden binnen de regering tegengewerkt om op te treden tegen Samusocial. De plannen om een waarnemer te sturen naar de daklozenorganisatie werden tegengehouden en de bevoegde ministers gingen niet akkoord met het antwoord dat het kabinet-Vervoort (PS) had opgesteld als antwoord op het rapport van de inspectie van Financiën aan Samusocial. Dat verklaarde Evelyn Huytebroeck, van 2004 tot 2014 bevoegd collegelid, tijdens haar hoorzitting in de onderzoekscommissie Samusocial.

Al spanningen in de jaren 90

Huytebroeck wees in haar inleidende uiteenzetting op de spanningen die er reeds in de jaren 90 bestonden in de sector van het daklozenbeleid. Het ging volgens haar om spanningen tussen de verschillende organisaties, tussen Samusocial en de bevoegde kabinetten, en tussen de politieke partijen onderling.

“Permanente chantage”

Reeds in 2000 waren er pogingen om een referentiecentrum op te richten. Dat gebeurde uiteindelijk in juni 2007 met het steunpunt La Strada. Dat de leiding in handen kwam van Ann Herscovivi heeft volgens Huytebroeck niets te maken met het feit dat ze een partijgenote was. “Er waren 13 kandidaten”, klonk het. La Strada werd van bij het begin tegengewerkt door Samusocial en het leidend duo Yvan Mayeur/Pascal Peraïta. “Zij voerden een permanente chantage waarbij ze ermee dreigden geen winteropvang te zullen organiseren indien men niet op hun vragen zou ingaan”, aldus Huytebroeck. De relatie met de twee verslechterde verder in de loop van de legislatuur, voegde ze eraan toe.

“Boycot minister-president”

Volgens Huytebroeck werd in januari 2013 het plan om het waarnemer van het GGC-college naar Samusocial te sturen “tegengehouden door de minister-president”. Wel werd in juni een rapport gevraagd aan de inspectie van Financiën over de aanwending van subsidies, dat een aantal disfuncties blootlegde. “Welk gevolg werd gegeven aan dat rapport?”, wilden meerdere commissieleden weten.

“Het lijkt erop dat het dossier is blijven liggen”, vond Hannelore Goeman (sp.a). Pascale Peraïta raakte haar OCMW-woning kwijt en de subsidies werden terugbetaald, stelde ze. Een antwoord aan Samusocial van het GGC-college kwam er echter niet omdat de bevoegde ministers niet akkoord gingen met het ontwerp dat door het kabinet van de minister-president werd opgesteld.

Niet op de hoogte van zitpenningen

Evelyn Huytebroeck verklaarde ook niet op de hoogte geweest te zijn van de zitpenningen die bij Samusocial werden uitgekeerd, omdat het om een private vzw ging. Maar de gewezen minister kreeg wel het verwijt van Liesbet Dhaene (N-VA) en de MR dat ze zo laat in actie geschoten is, in 2013 terwijl ze reeds vanaf 2004 in functie was.

AANGERADEN
Meest recent