Pascal Smet in onderzoekscommissie Samusocial: “Speel­­­de rol van bemiddelaar, in het belang van daklozen”

© BELGA

Pascal Smet (sp.a), bevoegd voor het daklozenbeleid binnen het college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), heeft vrijdag in de onderzoekscommissie Samusocial ontkend dat hij zich verzette tegen controle op Samusocial. “Ik speelde de rol van bemiddelaar in het belang van de daklozen”, aldus Smet die ontkende door de PS onder druk gezet te zijn.

Voor de sp.a’er bestaat “de PS” ook niet, waarmee hij op dezelfde lijn zit als zijn voorgangster Brigitte Grouwels (CD&V). “De PS heeft vele kamers. Met (minister-president) Vervoort heb ik voor het eerst de wil gezien om Samusocial echt te controleren. Het kan zijn dat hij druk van Samusocial of partijgenoten heeft gehad”, aldus Pascal Smet, die ontkende extra controle op Samusocial te hebben geblokkeerd. “Ik heb de controle niet willen beperken, maar heb tactisch geredeneerd: als we een regeringscommissaris in Samusocial hebben, zelfs beperkt tot de winteropvang, kunnen we een bres slaan. Op termijn kunnen ze dan verdergaan”, antwoordde Smet op vragen van commissieleden over de verklaring dat Céline Fremault (cdH), tevens bevoegd voor het daklozenbeleid, verder wilde gaan in de controle op de vzw. Een beheersovereenkomst kan enkel gesloten worden met het akkoord van Samusocial, en die was uit op zo weinig mogelijk controle, voegde hij eraan toe.

Smet benadrukte dat een echte controle op Samusocial enkel mogelijk is met een ordonnantie. Die ligt momenteel bij de Raad van State. Pascal Smet verwees naar een boze mail van Pascale Peraïta dat Samusocial niet betrokken was bij het opstellen van de ordonnantie over de daklozenwerking. Daarom stemde hij ermee in dat een kabinetsmedewerking op een colloquium van Samusocial in Spa zou zijn. Dat het kabinet-Fremault niet aanwezig was, is voor Smet geen probleem indien er nadien een debriefing volgt.

Voor de oppositie volstonden de antwoorden van de minister niet. Ze vonden dat het GGC-college niet genoeg gedaan heeft om de daklozenorganisatie efficiënt te controleren.

Pascal Smet zei niet op de hoogte te zijn van het systeem van zitpenningen bij Samusocial. “Het was een redelijk ingenieus systeem. Op het eerste zicht is er niets aan de hand met een zitpenning van 140 euro bruto, maar als je totalen bekijkt, krijg je een heel ander verhaal”. Hij gaf ook toe bij het begin van de legislatuur geen weet te hebben van het rapport van de Inspectie Financiën van 2013. “Het was geen openbaar document, ik heb het pas recent kunnen inkijken”.

Smet verklaarde dat hij voorstander was van een regionaal orgaan voor de daklozenopvang. Bij het opstellen van het regeerakkoord werd ervoor gekozen om Samusocial een coördinerende rol te geven. De sp.a’er wees erop dat de daklozenorganisatie als publiek orgaan werd beschouwd, hoewel het om een private vzw gaat. Bovendien had de federale regering Samusocial als partner gekozen. “Ik wilde Samusocial regionaliseren, maar dat gunde men mij (binnen de regering) niet, ik had al genoeg binnengehaald. Het hoogst haalbare was een vzw van hoofdstuk 12 - een publieke vzw, red. -, maar daar waren niet alle OCMW’s het mee eens”, erkende Pascal Smet.

Hij benadrukte ook dat tot nu toe niemand heeft gezegd dat het personeel van Samusocial niet goed functioneert.

# Belga context ## Related picture(s) [Samusocial - POLITICS BRUSSELS INQUIRY COM...]

[Samusocial - POLITICS BRUSSELS INQUIRY COM...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)

Aangeboden door onze partners