Oer-Vlaamse traditie met uitsterven bedreigd: “We durven in duivenmelkerskledij geen café meer binnen te gaan”

Liefhebber Gilbert Cattrysse is een van de volhardende liefhebbers in de Rodenbachstad. Foto: sbr

Roeselare -

Enkele liefhebbers proberen Roeselare weer op de kaart te zetten als duivenstad. Daarvoor organiseerden ze een vlucht van aan de REO-veiling. “Een nieuw duivenlokaal vinden in de stad, is wel moeilijk”, zegt schepen Marc Vanwalleghem, zelf een verwoed duivenmelker.

Met café De Oude Brouwerij in de Noordstraat werd enkele weken geleden het laatste Roeselaarse duivenlokaal afgebroken. Het café maakt plaats voor appartementen. Duivenliefhebbers kunnen nu alleen nog in deelgemeente Beveren terecht, in duivenlokaal De Karpel.

“Vroeger waren er verschillende lokalen in onze stad, maar de tijden zijn echt veranderd”, zegt CD&V-schepen Marc Vanwalleghem, zelf een fervent duivenliefhebber.

Kleine kans

“Vandaag is het niet meer zo gemakkelijk om in duivenmelkerskledij een café binnen te gaan.” Vanwalleghem en co hopen wel dat er een nieuw duivenlokaal komt in de stad, maar beseffen tegelijk dat de kans klein is dat ze nog nieuwe stek vinden.

“De evolutie van de tijd laat dat niet meer toe, de duivensport boert achteruit”, zegt Gilbert Cattrysse, vroeger nog voorzitter van de provinciale duivenbond. “Gelukkig zijn er wel nog heel wat liefhebbers die volharden.”

Veertig vluchten

Stadsgenoot Francis Debruyne merkte de teloorgang van de duivensport op en besliste om vorig weekend een vlucht op te zetten vanuit de REO-veiling. Daarvoor deed hij een beroep op duivenmaatschappij De Verenigde Vrienden uit Oostnieuwkerke. Die club heeft haar lokaal in café De Oude Tramstatie.

“De stad mag de duivensport niet verliezen”, zegt Erik Devos, voorzitter van De Verenigde Vrienden. “De duiven brengen vrienden bij elkaar. Het is dan ook onze bedoeling om hier elk jaar een wedstrijd te organiseren. De vereniging blijft wel gevestigd in Oostnieuwkerke, waar ieder jaar tussen de dertig en de veertig vluchten vertrekken.

Arras

Zo’n vijfentwintig duivenliefhebbers schreven zich uiteindelijk in voor de vlucht vanuit Roeselare. De duiven werden verzameld in de veiling en daarna naar het Noord-Franse Arras gevoerd. Van daaruit vlogen de dieren om ter snelst terug naar West-Vlaanderen.

Door Bert Feys
    VOOR ABONNEES