Peter Vanvelthoven (SP.A): “Regering neemt onze voorstellen rond kaaimantaks over”

Bron © BELGA

Foto: ISOPIX

De regering heeft beslist om een aantal achterpoortjes van de kaaimantaks te dichten en neemt daarbij twee voorstellen over die SP.A-parlementslid Peter Vanvelthoven eerder indiende in het parlement. “Dit toont aan dat we vanuit de oppositie niet alleen de vinger op de wonde leggen als we zeggen dat de achterpoorten voor de grootste vermogens dicht moeten. Het toont ook dat we concrete en constructieve voorstellen doen die door de regering worden overgenomen”, reageert Vanvelthoven tevreden, nadat De Tijd zaterdag berichtte over de verstrenging van de kaaimantaks.

Al anderhalf jaar kaart sp.a in het parlement de achterpoorten in de kaaimantaks aan en de partij reikte ook steeds een oplossing aan om de gaten te dichten, klinkt het in een persbericht. Zo diende Peter Vanvelthoven een wetsvoorstel in om de kaaimantaks aan te passen zodat dubbelstructuren niet meer zouden ontsnappen aan de taks en diende hij een wetsvoorstel in zodat ook uitkeringen van trusts belast zouden worden door de kaaimantaks.

“In het kader van de begroting heeft de regering beslist de kaaimantaks aan te passen, onder meer met betrekking tot de problematiek van de dubbelstructuren en de uitkeringen van trusts”, klinkt het. “Daarmee erkent ze dat sp.a het bij het rechte eind had met de kritiek op de kaaimantaks en neemt ze de voorstellen van sp.a over om te vermijden dat de kaaimantaks via tussenstructuren vermeden kan worden, evenals het voorstel om uitkeringen van trusts belastbaar te stellen.”

Vanvelthoven benadrukt echter ook dat het volgens hem zeer onwaarschijnlijk is dat de verbeterde kaaimantaks de voorziene 510 miljoen per jaar zal opleveren.

AANGERADEN