Studiekosten van bijna 31.000 leerlingen in kaart gebracht

© Hollandse Hoogte / Joost Hoving

300 scholen in Vlaanderen nemen dit jaar deel aan de studiekostenmonitor, het instrument dat de studiekosten op de verschillende onderwijsniveaus in kaart moet brengen. Via het onderzoek zullen de studiekosten van 30.800 leerlingen in kaart kunnen gebracht worden.

Het was voormalig minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a), de voorganger van minister Crevits, die het idee achter de studiekostenmonitor lanceerde. Bedoeling was de kosten die voor de lerenden gepaard gaan met het onderwijs in kaart te brengen. Minister Crevits werkte verder aan de uitbouw van het meetinstrument.

Het heeft allemaal langer geduurd dan voorzien, maar nu zal het instrument effectief kunnen gebruikt worden. Dat gebeurt via het steunpunt voor beleidsgericht onderwijsonderzoek SONO. Er werden 663 scholen gecontacteerd met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. Daarvan hebben 300 scholen hun deelname bevestigd.

Minister Crevits: “De onderzoekers schatten in dat op deze manier informatie verkregen kan worden van de studiekosten van 30.800 leerlingen: 10.080 leerlingen gewoon basisonderwijs, 1.350 leerlingen buitengewoon basisonderwijs, 1.750 leerlingen buitengewoon secundair onderwijs en 17.620 leerlingen gewoon secundair onderwijs.”

Naast een bevraging van de ouders tijdens het eerste en derde trimester zullen ook de directies van de deelnemende scholen een vragenlijst invullen. De resultaten worden na afloop van het schooljaar verwacht nadat alle data verzameld zijn.

Sp.a-politica Gennez vindt dat het dossier van de studiekostenmonitor te traag vordert. “De monitor is al een jaar geleden opgeleverd. Waarom hebben we dan vorig schooljaar niet gemeten? Want meten is weten, en op basis daarvan kun je dan concrete maatregelen treffen. Het sleept allemaal nogal lang aan”.

Aangeboden door onze partners