Nieuwe Vlaamse studie laat niets aan de verbeelding over: dit doet roken met je levensverwachting

Vrouwen die dagelijks roken leven gemiddeld 6 jaar minder lang, voor mannen is dat zelfs 9 jaar in vergelijking met een niet-rokers, die bovendien ook langer gezond blijven. Dat blijkt uit een studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid dat berekende hoeveel jaren van je leven in rook dreigen op te gaan als de dagelijks minstens een sigaret opsteekt.

Terwijl bijna een kwart van de Belgische bevolking zegt te roken, wijst een nieuwe studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) erop dat de levensverwachting van een dagelijkse roker stuk lager ligt dan bij niet-roker.

De resultaten van deze nieuwe studie van het WIV zijn gebaseerd op de gegevens van 30.000 personen (zowel rokers als niet-rokers). “We hebben ons gebaseerd op gezondheidsenquêtes bij mannen en vrouwen vanaf 15 jaar en zijn er van uitgegaan dat wie op zijn 15 jaar dagelijks rookt, dat blijft doen zoals onderzoek heeft uitgewezen”, zegt Sébastien Daems van het WIV.

“Niet-rokende mannen winnen globaal beschouwd 8,8 jaar aan levensverwachting in vergelijking met dagelijkse rokers. De levensverwachting van niet-rokende vrouwen is globaal beschouwd 5,9 jaar langer dan die van dagelijks rokende vrouwen”, zo klinkt het.

Chronische ziekten

De levensverwachting van niet-rokende mannen telt 8,5 jaar meer dan die van dagelijkse rokers. Hun langere levensverwachting wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan een lagere sterfte (+ 6,2 jaar) en aan een lagere incidentie van sommige gezondheidsproblemen (+ 2,3 jaar).

Bij niet-rokende vrouwen stijgt de levensverwachting in goede gezondheid met 4,3 jaar. Deze winst aan levensverwachting kan worden toegeschreven aan een lagere sterfte (+ 3 jaar) en, in mindere mate, aan een minder hoge incidentie van bepaalde gezondheidsproblemen (+ 1,3 jaar).

“Dat bewijst dus alleen dat niet roken aanleiding geeft tot langer leven. Maar ook tot langer gezond leven, en dat is toch wel nieuw”, zegt Sébastien Daems.

“De publieke opinie associeert roken veel meer met sterfte dan met een verslechtering van de algemene gezondheidstoestand. Wetenschappelijke studies tonen nochtans aan dat de leefgewoonten, waaronder roken, de grootste invloed hebben op het voorkomen van bepaalde, al dan niet chronische ziekten.”

Kankers en astma

De levensverwachting met gezondheidsproblemen is nauwelijks langer bij niet-rokende mannen dan bij dagelijkse rokers: slechts + 0,3 jaar. Niet-rokende vrouwen winnen meer levensjaren met gezondheidsproblemen maar die winst is eigenlijk ook gering: + 1,6 jaar.

Deze nieuwe studie wijst er dus duidelijk op dat niet roken de levensverwachting enorm doet stijgen.

De langere levensverwachting van niet-rokers wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de lagere sterfte ten gevolge van long-, larynx- en tracheakanker, chronische respiratoire ziekten en hartziekten.

Wat de ‘beperkingen’ betreft, is de langere levensverwachting van niet-rokende mannen het gevolg van de lagere incidentie van ziekten ter hoogte van het bewegingsapparaat (artrose, lendenpijn, osteoporose enz.). Bij vrouwen wordt die veeleer toegeschreven aan een daling van het risico op respiratoire ziekten (bronchitis, astma..).

Door tg
    VOOR ABONNEES