In deze tunnel zet je best je airco af: "Een rottende lijkgeur"

Foto: Kioni Papadopoulos

Antwerpen / Beveren-Waas -

Tot aan de Liefkenshoektunnel hangt een vieze geur van enkele bedrijven in de Waaslandhaven. Mestverwerker Fertikal is de mogelijke dader, maar die ontkent noch bevestigt.

“Een rottende lijkgeur”, beschrijft een buurtbewoner, die dagelijks langs de Liefkenshoektunnel rijdt. “Ik zet mijn airco af zodat er geen geur de auto binnen kan, maar aan de tolloketten moet je je raam opendoen en dan blijft de stank lang hangen. Het is geen gewone stank, maar een heel intense. Ik vraag me af of dat wel gezond is. Voor de mensen die er de tolkotjes bemannen, moet het pas erg zijn.”

Het slechte luchtje zou afkomstig zijn van de Waaslandhaven. De gemeente Beveren verzamelt de klachten om de hinder goed in kaart te brengen. “We volgen het nauwgezet op”, vertelt Marc Stoop, medewerker van de Beverse milieudienst. “Een groot aantal klachten over de geur komt uit de regio rond de haven. Gelukkig is de lucht niet schadelijk voor de gezondheid.”

Mestgeur

“Als het gaat om de typische mestgeur is die meestal afkomstig van twee bedrijven”, gaat Stoop verder. “Dat zijn Op de Beeck en Fertikal, twee bedrijven die in meststoffen doen. Vanuit de Vlaamse overheid zijn al enkele controles uitgevoerd en problemen vastgesteld. Maar beide bedrijven deden al inspanningen om de hinder te beperken.”

Door verbouwingen bij Fertikal komt de geur waarschijnlijk van daar. Fertikal bevestigt noch ontkent. “Ik kan vijf of zes bedrijven in de buurt opnoemen die geurhinder kunnen veroorzaken”, zegt Geert Brosens van Fertikal. “Het is dus eerder een collectief probleem. We doen er net alles aan om geurhinder tot een minimum te beperken.”

Door anry
    VOOR ABONNEES