Europese ministers bereiken akkoord: buitenlanders moeten evenveel verdienen als wij

© Photo News

Na meer dan twaalf uren onderhandelen hebben de Europese ministers van Werk en Sociale Zaken maandagavond in Luxemburg een akkoord bereikt over een aanscherping van de detacheringsregels: buitenlandse werknemers moeten hetzelfde loon krijgen als lokale werknemers. Het akkoord moet een belangrijk wapen worden in de strijd tegen sociale dumping. Een aantal Centraal- en Oost-Europese landen stemde wel tegen het compromis.

Een brede meerderheid van de ministers schaarde zich achter het voorstel van eurocommissaris Marianne Thyssen dat bepaalt dat gedetacheerde werknemers voortaan recht hebben op dezelfde verloning als lokale werknemers. Zo moeten ook een dertiende maand, compensaties voor winterweer en eventuele andere premies uitgekeerd worden aan gedetacheerden. Enkel de sociale zekerheidsbijdragen moeten de betrokkenen dan nog steeds in hun thuisland betalen.

“Een grote stap voorwaarts naar een socialer Europa”, zo reageerde de Belgische vicepremier en minister van Werk en Sociale Zaken Kris Peeters (CD&V) na afloop. “Een gedetacheerde buitenlandse werknemer in België zal vanaf de eerste dag hetzelfde loon moeten uitbetaald krijgen als een Belgische werknemer. Er wordt op deze manier komaf gemaakt met oneerlijke concurrentie van goedkopere werknemers uit andere Europese landen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Op aandringen van Frankrijk is de maximale detacheringsduur ingekort van 24 tot 12 maanden. Het was een eis van president Emmanuel Macron, die van de strijd tegen sociale dumping een speerpunt van zijn Europees beleid heeft gemaakt. Als tegemoetkoming aan de vele lidstaten die liever een langere detacheringsduur hadden gehad, is wel beslist dat bedrijven op basis van een gemotiveerde notificatie die termijn oprekken tot 18 maanden.

Thyssen sprak van “een evenwichtig akkoord”. Volgens de Belgische eurocommissaris toont het detacheringscompromis dat “we als Europeanen rond een tafel kunnen zitten, elkaar met tegengestelde standpunten kunnen confronteren en toch een fair akkoord kunnen bereiken.”

Polen, Hongarije, Letland en Litouwen konden niettemin niet leven met het compromis. Ze klaagden dat de tekst te vaag blijft over de toepassing van de nieuwe regels op de transportsector, waarvoor de Europese transportministers later nog een specifieke regeling moeten uitwerken. Om die reden onthielden Groot-Brittannië, Ierland en Kroatië zich.

Wat is detachering?

Bij detacheringen gaan werknemers in opdracht van hun werkgever voor een tijdje een dienst verrichten in een andere lidstaat. In 2015 telde de Europese Commissie meer dan twee miljoen gedetacheerde werknemers. België ontving dat jaar meer dan 156.000 gedetacheerde werknemers. De helft daarvan ging aan de slag in de bouwsector.

Volgens Belgische cijfers was het aantal gedetacheerde werknemers in ons land tegen 2016 al gestegen tot 185.000. Ze kwamen vooral uit onze buurlanden, maar ook Polen en Portugal staan in de top vijf van detacherende landen.

“Ik hoop dat dit akkoord een keerpunt is in de strijd tegen sociale dumping op Europees niveau”, aldus staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld), die ervan overtuigd is dat de “duidelijkere” en “eenvoudigere” regels zullen helpen in de strijd tegen sociale fraude. “Zo vrijwaren we ook het draagvlak voor het Europese vrij verkeer. De Europese interne markt is één van de beste uitvindingen van de afgelopen eeuw. Ze zorgt voor meer economische groei, niet alleen in gans Europa, maar ook in België.”

De doorbraak in Luxemburg betekent niet het einde van het besluitvormingsproces. De ministers moeten nog onderhandelingen opstarten met het Europees Parlement. Thyssen hoopt alvast tegen de zomer van volgend jaar te landen. De lidstaten willen zichzelf drie jaar de tijd geven om de nieuwe regels om te zetten in nationale wetgeving. Nadien zou er nog een jaar verstrijken vooraleer de regels effectief van toepassing worden.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten