Intelligent groendak moet steden beschermen tegen wateroverlast

Antwerpen heeft allereerste “intelligent groendak”

© Joris Herregods

Op het dak van het Antwerpse kantoor van Beweging.net is donderdag het eerste “intelligent groendak” van ons land geïnstalleerd. Het gaat om een proefproject van de KU Leuven en het Franse bedrijf Vegetal i.D. om na te gaan of het sturen van het regenwater op groendaken naar hetzij opslag op de daken zelf, hetzij de riolering, steden beter kan beschermen tegen wateroverlast. Het kadert in het bredere Europese Brigaid-project rond innovaties die inspelen op klimaatsverandering.

Een intelligent groendak kan vanop afstand bestuurd worden op basis van het weerbericht en de riolerings- en overstromingsmodellen van een stad. “Bij droogte kunnen we beslissen om het regenwater langer vast te houden zodat de planten het makkelijker overleven, wat nu nog een probleem is bij veel groendaken”, zegt KU Leuven-onderzoeker Vincent Wolfs. “Bij zware regenval kan dan weer het water opgeslagen worden om de kans op wateroverlast te verkleinen. In een eerste fase gaan we nu onderzoeken of het systeem met sensoren inderdaad goed functioneert, nadien bekijken we wat stadsbreed de impact kan zijn als er honderden zulke daken zouden zijn.”

Indien de resultaten positief zijn, kan het nieuwe type groendak mee een antwoord bieden aan de uitdagingen waar steden voor staan als gevolg van de klimaatverandering. “Steden zijn extra kwetsbaar voor periodes van droogte en voor extreme zomeronweders”, zegt Wolfs. “De bedoeling van het Europese project is om hen daar weerbaarder tegen te maken.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten