Bedrijfswagen inruilen voor cash is discriminerend

Foto: Photo News

De Raad van State maakt brandhout van de cash-for-cars-regeling, die bedrijfswagens fiscaal vriendelijk wil omzetten in loon.

Als de werkgever het goedkeurt, krijgt wie vanaf volgend jaar zijn bedrijfswagen inlevert, daar cash voor in de plaats. hoort bij die wagen ook een tankkaart, dan ontvangt hij of zij er nog eens twintig procent bovenop. Het kernkabinet nam daar voor de zomervakantie al een principiële beslissing over.

Maar het voorstel wordt maar lauw onthaald. Het Planbureau zag er geen brood in, volgens advieskantoor KPMG zijn bedrijven er niet in geïnteresseerd en nu heeft ook de Raad van State zware bedenkingen.

Waarschuwing

De raad onderzocht of het voorstel wel wettelijk is en waarschuwt nu: cash for cars discrimineert tussen loontrekkenden zonder en loontrekkenden met een mobiliteitsvergoeding. Als de federale regering de regeling toch wil doorvoeren, zal ze haar ontwerp grondig moeten bijsturen en motiveren, klinkt het. De scepsis dat dit mogelijk is op een grondwettelijke manier, neemt de bovenhand.

De Raad van State heeft ook bedenkingen bij een antimisbruikbepaling in het ontwerp. De regering wil vermijden dat werkgevers een deel van het loon van werknemers omzetten in een bedrijfswagen om onder de fiscaal voordelige regeling te kunnen vallen.

Door wwi