Premier Michel haalt uit naar vakbonden: “Proberen angst te zaaien door leugens te verspreiden”

Bron © VRT NWS

Foto: BELGA

Brussel -

Het zal u niet ontgaan zijn: de christelijke en socialistische vakbonden hebben vandaag betoogd tegen het “het pensioengeknoei” van de regering-Michel. Vanuit verschillende hoeken uit de politiek kwam er kritiek op de initiatiefnemers. Onder meer van premier Charles Michel. Volgens hem zaaien de vakbonden angst door leugens te verspreiden. De bonden gaan daar tegenin en stellen dat “een leefbare oude dag” onzeker is geworden door de plannen van de regering-Michel.

In Brussel kwamen dinsdag 25.000 betogers op de been, meldt de politie. Volgens de christelijke vakbond ACV waren het er om 40.000. “We zijn tevreden over de opkomst en het signaal. Over de reactie van de regering zullen we wellicht niet tevreden kunnen zijn”, zei ACV-voorzitter Marc Leemans.

Vanuit de politiek is er hard gereageerd op de initiatiefnemers.

LEES OOK: Vandaag grote betoging tegen pensioenhervorming. Hier kan je hinder verwachten

Michel: “Leugens en fake news”

Volgens premier Charles Michel (MR) verspreiden de vakbonden “leugens” en “fake news”, meldt VRT NWS. “Ik gebruik hier heel duidelijk het woord leugens”, aldus de premier. “Sommige vakbonden en politieke partijen uit de oppositie proberen angst te zaaien door leugens te verspreiden. Dat moeten we tegengaan. De regering zal meer inspanningen leveren om de bevolking uit te leggen wat we beslist hebben, zodat de mensen niet meer ongerust zijn.”

Volgens Michel zijn de gevolgen van de hervormingen ook al duidelijk: “Sinds het begin van deze legislatuur zijn er 170.000 extra jobs gecreëerd. We hebben een taxshift die voor meer koopkracht zorgt en we hebben de sociale enveloppe verhoogd. Om de pensioenen betaalbaar te houden, nemen wij onze verantwoordelijkheid op.”

Bacquelaine: “We kunnen niet verder met loopbaan van 32 jaar”

Premier Michel haalt uit naar vakbonden: “Proberen angst te zaaien door leugens te verspreiden”
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Foto: ISOPIX

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) hanteerde op de Franstalige radiozenders Bel-RTL en RTBF een gelijkaardige boodschap als Michel. Hij sprak van een “desinformatie-campagne die erop gericht is mensen te bedriegen” over de federale pensioenmaatregelen. “Bij de socialisten gaat men van de ‘werf van ideeën’ naar de ‘werf van leugens’”, zei hij, verwijzend naar de PS.

De MR-minister wil de bevolking ook geruststellen en benadrukt dat er nooit sprake is geweest van iedereen verplicht te laten werken tot zijn 67ste. “Wat telt, is het verlengen van de loopbanen”, aldus Bacquelaine. “We kunnen niet verder met een gemiddelde loopbaan van 32 jaar. We moeten voor eens en voor altijd toegeven dat de lengte van de loopbaan mee moet evolueren met de stijgende levensverwachting.”

Open VLD: “Onverantwoorde privileges verdedigen”

Ook Open Vld-Kamerlid Vincent van Quickenborne is fel. Hij stelt dat “de grote stilzwijgende meerderheid” van de Vlamingen vandaag gewoon gaat werken, zo zei hij op Radio 1. “Ik begrijp niet dat de vakbonden onverantwoorde privileges blijven verdedigen. Dat men bij Defensie op pensioen kan op 46 of bij het spoor op 55 jaar zijn zaken die je als vakbond niet kan blijven verdedigen.”

N-VA: “Betogers hebben geen punt”

“Ik denk dat men vandaag vooral betoogt voor het behoud van een aantal privileges en tegen het pensioen van de volgende generaties”. Dat zegt N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren.

Spooren zegt dat hij de ongerustheid van de mensen over de pensioenen wel begrijpt, maar dat de betogers “geen punt hebben” omdat dat de federale regering net “maatregelen neemt om die pensioenen betaalbaar te houden”.

“Dat wil zeggen dat we allemaal wat langer zullen moeten werken en over de carrière gezien wat meer zullen moeten werken. En vooral ook dat we pensioenen moeten gelijkschakelen”, klinkt het nog.

Groen: “Regering heeft betoging besteld”

Premier Michel haalt uit naar vakbonden: “Proberen angst te zaaien door leugens te verspreiden”
Foto: BELGA

Volgens Wouter De Vriendt van oppositiepartij Groen heeft de regering de betoging zelf “besteld” door haar “oneerlijke pensioenmaatregelen”.

“Denk aan het optrekken van de pensioenleeftijden, het minder laten meetellen van de niet-gewerkte periodes, het uitblijven van een akkoord over de zware beroepen. Het is onzekerheid troef voor de mensen”, aldus De Vriendt in De Ochtend. En die onzekerheid wordt volgens de Groen-politicus nog vergroot door de geplande invoering van het puntensysteem. “Die punten zullen ook aangepast worden aan de economische conjunctuur en hangt af van de wil van de regering. Mensen leven in grote onzekerheid”.

Vakbonden: “Wij willen pensioen dat leefbare oude dag toelaat. Dat is nu onzeker geworden”

De vakbonden ontkennen de aantijgingen van met name premier Michel. “Onze berekeningen zijn solide”, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. “Men grijpt in in de pensioenen van tienduizenden mensen.”

Premier Michel haalt uit naar vakbonden: “Proberen angst te zaaien door leugens te verspreiden”
ACV-voorzitter Marc Leemans. Foto: BELGA

“De informatie die wij geven, is gebaseerd op beslissingen van de nationale pensioencommissie, maatregelen die de regering al nam en die in het Staatsblad zijn gepubliceerd, en maatregelen uit ontwerpteksten”, aldus Leemans. Volgens de vakbondsman zullen sommige pensioenen met 250 tot 300 euro per maand dalen. “Als we de regering laten doen met haar puntensysteem voor de pensioenen, zullen de mensen het verschil wel zien.”

Volgens de ACV-voorzitter zoekt de regering het geld bij de verkeerde mensen. “Tegen 2020 wil men 265 miljoen euro besparen in de pensioenen, terwijl de effectentaks maar 250 miljoen moet opbrengen. Men treft de gewone mensen in plaats van de vermogenden”, zegt hij. “Wij willen een pensioen dat een leefbare oude dag toelaat. Dat is nu onzeker geworden.”

“Rommeltje”

De regering maakt “een rommeltje” van de pensioenen, voegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw toe. “Pensioenen zijn geen kosten. Ze dienen om van te leven en moeten omhoog. Een verlaging is wraakroepend.”

Premier Michel haalt uit naar vakbonden: “Proberen angst te zaaien door leugens te verspreiden”
Foto: BELGA

De Leeuw pleit voor een minimumpensioen van 1.500 euro. De pensioenleeftijd wil hij terugbrengen naar 65, in plaats van de ingevoerde 67 jaar. “Dat is schandalig lang voor bijvoorbeeld callcentermedewerkers, verplegend personeel en mensen in de vleesverwerkende sector”, zei De Leeuw. “Wij willen erkenning voor de zware beroepen.”

“Onze voorstellen zijn betaalbaar, maar dan moet men de Panama Papers, Lux Leaks en andere een halt toeroepen”, aldus nog de ABVV-voorzitter, net voor de nationale betoging van start ging aan het Noordstation.

Over hoe het verzet verder georganiseerd zal worden, is nog geen duidelijkheid. ABVV zou aan een algemene staking denken, maar daarop wilde De Leeuw nog niet vooruitlopen. “We beslissen in januari. We zullen zien hoe de regering zal reageren.” Bij de andere vakbonden is de appetijt voor een staking niet groot. Helemaal niet bij de liberale bond. “Als men op dit moment om een algemene staking zou vragen, zeggen wij neen”, was ACLVB-kopstuk Mario Coppens duidelijk. ACV’er Leemans ziet meer in andere soorten protest. “Anders gaat het weer over de vorm en niet de inhoud.”

Werkgeversorganisatie: “Hervorming is broodnodig”

Werkgeversorganisatie VBO kan de ongerustheid van zij die dinsdag betogen enigszins begrijpen. “Elke hervorming gaat gepaard met onzekerheid. Maar we moeten goed beseffen dat een hervorming van het pensioenbeleid broodnodig is”, zegt directeur-generaal Bart Buysse. Volgens hem is het nu vooral kwestie “om snel genoeg duidelijkheid te brengen”.

Premier Michel haalt uit naar vakbonden: “Proberen angst te zaaien door leugens te verspreiden”
Bart Buysse. Foto: BELGA

Het VBO vindt het pleidooi van de vakbonden voor een status-quo, voor het terugdraaien van reeds genomen maatregelen en louter zoeken naar bijkomende financiering een foute keuze. “Dat is mensen een rad voor de ogen draaien”, aldus de werkgeverskoepel. Hervormingen zijn absoluut nodig, luidt het dinsdag in een persbericht. “Langer leven en studeren, kortere loopbanen en hogere pensioenen gaan niet samen. De vergrijzing, demografie en de toenemende levensverwachting maken een hervorming noodzakelijk”.

Het VBO wijst erop dat het gewicht van de pensioenen, ondanks de reeds genomen maatregelen, verder zal blijven stijgen, met 2 procentpunt van het bbp of ongeveer 9 miljard euro tegen 2060. “Om het huidig pensioenniveau te handhaven zouden we de bijdragen drastisch moeten verhogen. Bij gelijke bijdragen, zal het uitkeringsniveau sterk dalen.” Het VBO is echter gekant tegen extra lasten en dus moet er volgens de federatie ingezet worden op meer mensen langer aan het werk houden en op een aantal hervormingen van het pensioenstelsel, waarbij werken wordt gevaloriseerd en anomalieën worden aangepakt.

Het VBO is bereid om overleg over de kwestie te voeren. “Maar het moet gaan om een constructief overleg op basis van een concreet plan voor een duurzaam pensioensysteem. Geen pseudo-overleg onder dreiging van vakbondsacties”, vindt Buysse.

Waar betogen de vakbonden tegen?

De vakbonden protesteren tegen de pensioenhervorming. Zo zijn ze het niet eens met de nieuwe regeling voor de berekening voor werknemers met brugpensioen (SWT): bruggepensioneerden en werklozen met een lange loopbaan krijgen minder pensioen dan ze hadden gedacht.

Premier Michel haalt uit naar vakbonden: “Proberen angst te zaaien door leugens te verspreiden”
Foto: POL DE WILDE - CORELIO

Wie meer dan 45 jaar werkt, bouwt extra pensioenrechten op, maar dat geldt niet voor mensen die na 45 jaar dienst met brugpensioen gaan (of werkloos worden). Dat kan financieel een zware dobber zijn, berekenden de vakbonden. Deze personen zoudengemiddeld 100 euro per maand inleveren.

Verder nemen de vakbonden stelling tegen het geplande puntensysteem. Een gewerkt jaar zal gelden voor 1 punt, met 45 punten mag je op pensioen. Wat de financiële waarde van zo’n punt is, kan pas kort voor het pensioen worden berekend. Dat zorgt voor meer onzekerheid, stellen de bonden.

Ook de voortdurende onduidelijkheid over de erkenning van zware beroepen, wordt door de bonden gehekeld. De erkenning van een beroep als ‘zwaar’ heeft gevolgen voor de duur van de loopbaan. Zo telt een gewerkt jaar in een zwaar beroep voor de puntentelling meer dan dat in een normaal beroep.

Door rrln
AANGERADEN